Jon Fossen-Thaugland

Hva er det første folk oppdager når de møter deg? Jeg håper de oppdager at jeg er genuint opptatt av å hjelpe og at jeg er løsningsorientert på en kreativ måte. Samtidig som jeg kan ha laserfokus rundt problemløsning vil jeg samtidig se det store bildet, hvordan alt henger sammen. Jeg tror alt starter med […]

Rita Furan

1. Hva er det første folk oppdager når de møter deg? Typisk meg er at jeg ser dynamikk og samspill med et annet perspektiv. Vi kaller det å være sanseskarp, det å lese mellom linjene, ser folk og deres situasjon og hvordan de påvirker andre. På den måten klarer jeg å se eller oppdage elementer […]

Ida Seljeseth

Hva er det første folk oppdager når de møter deg? Jeg tror de oppdager ganske fort at jeg elsker faget mitt. Jeg er retoriker og har skrevet doktoravhandling om klart språk og retorisk medborgerskap. Kort fortalt er jeg opptatt av hvordan folk snakker sammen. Og folk snakker jo sammen hele tiden, og dermed begynner jeg […]