Ledergruppeutvikling

Hva er en god ledergruppe?

En ledergruppe er god når hver enkelt leder i gruppa arbeider sammen for å nå felles resultater. Det høres kanskje banalt ut, men det er vanskeligere enn man skulle tro.

For å arbeide effektivt mot felles resultater, er ledergruppa avhengig av å kunne holde hverandre ansvarlige. Gruppa på kunne spille hverandre gode og dytte hverandre i riktig retning i hektiske hverdager.

Det å holde hverandre ansvarlige kan imidlertid lett føre til konflikt dersom ikke alle føler seg forpliktet. Vi er ikke villige til å holdes ansvarlig for noe vi ikke opplever at vi har forpliktet oss til.

Forpliktelse er et resultat av beslutninger som er fattet med utgangspunkt i gode diskusjoner. Vi mennesker kan godt forplikte oss til noe vi i utgangspunktet ikke er helt enige i, så lenge vi opplever at våre perspektiver er hørt, forstått og tatt på alvor.

Det som oftest står i veien for gode diskusjoner, er manglende tillit. Hvis vi ikke har tillit til at vi blir hørt, til at folk prøver å forstå eller at vi blir tatt på alvor, har vi en tendens til å ikke ta ordet.

Hvordan jobber vi?

Når vi jobber med ledergruppeutvikling, jobber vi først og fremst med å rydde. Det er helt grunnleggende at ledergruppa er enige om formålet og hvordan den skal arbeide. Vi har sett gang på gang at det kan være utrolig forløsende for en ledergruppe å få på plass grunnleggende strukturer som for eksempel

  • hvilke saker som skal behandles i møtene
  • hvem som fatter den endelige beslutningen 
  • hvilke forventninger som stilles til hver enkelt 

Når vi jobber med ledergrupper, begynner vi alltid med en grundig analyse. Vi er sertifisert i Effect, som er et forskningsbasert spørreskjema utviklet for å måle kvaliteten på ledergruppens fungering i resultater (Bang og Middelfart). I tillegg til Effect, gjennomfører vi kvalitative intervjuer med hver enkelt leder i ledergruppen. Målet med analysen er å sikre at vi jobber målrettet med det som skaper størst effekt i hver enkelt ledergruppe. 

Når analysen er gjennomført, begynner vi å jobbe i ledergruppa. Vi anbefaler å møtes to dager sammenhengene utenfor arbeidsplassen. På den måten får vi tid til å fullføre de samtalene som må fullføres. Vanligvis møtes vi tre ganger, omtrent hver 6. uke. På den måten får ledergruppa tid til å implementere og erfare mellom samlingene. 

En av de viktigste erfaringene vi har med oss, er at det ofte er ganske små knepp og justeringer som skal til for å se stor effekt i ledergruppa. Det viktigste som må være på plass før en ledergruppeutvikling, er viljen til å bli en mer effektiv ledergruppe. 

Er du interessert i ledergruppeutvikling?

Vi har lang erfaring med ledergrupper i privat og offentlig sektor. Snakk med oss om hva vi kan gjøre for dere!

Påmelding til flytprogrammet

Fyll ut skjema under for å melde deg på flytprogrammet:

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!