Dette gjør vi

Når vi finner flyten i arbeidet vårt, opphører tiden å eksistere. Vi sitter tilfreds og kjenner på følelsen av å virkelig være oppslukt og til stede i det vi gjør. Når vi er i flytsonen, er vi på vårt aller mest produktive og kreative.

Men flytsonen er skjør. Hvis vi kjeder oss eller blir overveldet, faller vi ut. Hvis vi tynges av bekymringer, sliter vi med å la oss rive med av det vi holder på med.

Tenk så produktive vi hadde vært, som bedrift og som samfunn, hvis vi var rigga for flyt? Vi i Flyt ledelse jobber med å finne flyten. Noen ganger er det strategien som skaper rusk i maskineriet. Andre ganger er det selve lederskapet som trenger en oppjustering. Atter andre ganger er det kanskje kompetansen hos medarbeiderne som trenger en boost. Vi nærmer oss flytsonen fra mange ulike vinkler, men vi jobber alltid for å finne flyten i folk.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er det vi driver med for å forbedre oss - enten i møte med nye utfordringer, eller fordi vi bare har lyst til å bli bedre.

Kultur

Kultur spiser strategi til frokost. Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft

Lederutvikling

Vi jobber med ledere på flere måter, både i gruppe og 1 - 1, bådeinternt i organisasjonen og sammen med andre ledere fra andre virksomheter.

Strategi

En god strategi er grunnleggende for stor gjennomføringskraft. Vil du bli bedre på strategisk lederskap? Eller kanskje du trenger støtte i en strategiprosess?

Klarspråk

Uforståelige tekster er både irriterende og ineffektivt. Uklart språk er en utfordring for tilliten mellom folk, og for demokratiet og rettssikkerheten. Men hva skal egentlig til for å gjøre seg forstått? Norges eneste klarspråkdoktor er ansatt i Flyt ledelse.