Dette gjør vi

Når vi finner flyten i arbeidet vårt, opphører tiden å eksistere. Vi sitter tilfreds og kjenner på følelsen av å virkelig være oppslukt og til stede i det vi gjør. Når vi er i flytsonen, er vi på vårt aller mest produktive og kreative.

Visste du at organisasjoner med høyt engasjement presterer 17 % bedre? At de har 21 % høyere lønnsomhet? Og at de har 41 % lavere sykefravær? (Gallup, State of the Global Workplace, 2017)

Men flytsonen er skjør. Hvis vi kjeder oss eller blir overveldet, faller vi ut. Hvis vi tynges av bekymringer, sliter vi med å la oss rive med av det vi holder på med.

Tenk så produktive vi hadde vært, som bedrift og som samfunn, hvis vi var rigga for flyt?  

Noen ganger er det strategien som skaper rusk i maskineriet. Andre ganger er det selve lederskapet som trenger en oppjustering. Atter andre ganger er det kanskje kompetansen hos medarbeiderne som trenger en boost. 

Vi i Flyt ledelse nærmer oss flytsonen fra mange ulike vinkler, avhengig av hva du som kunde har behov for. Vi jobber med ledere og ledergrupper for å sikre at de spiller folka sine gode. Vi støtter organisasjoner i omorganiseringer og andre endringsprosesser. Vi jobber med kultur, strategi og kommunikasjon. 

Målet med det vi gjør er likevel alltid det samme: Vi finner flyten i folk!

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er det vi driver med for å forbedre oss - enten i møte med nye utfordringer, eller fordi vi bare har lyst til å bli bedre.

Kultur

Kultur spiser strategi til frokost. Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft

Lederutvikling

Vi jobber med ledere på flere måter, både i gruppe og 1 - 1, både internt i organisasjonen og sammen med andre ledere fra andre virksomheter.

Strategi

En god strategi er grunnleggende for stor gjennomføringskraft. Vil du bli bedre på strategisk lederskap? Eller kanskje du trenger støtte i en strategiprosess?

Klarspråk

Uforståelige tekster er både irriterende og ineffektivt. Uklart språk er en utfordring for tilliten mellom folk, og for demokratiet og rettssikkerheten. Men hva skal egentlig til for å gjøre seg forstått? Norges eneste klarspråkdoktor er ansatt i Flyt ledelse.