Større organisasjonsprosesser

Flyt bistår kunder med større organisasjonsendringer. For å sikre helheten og fokus på målet,
ser vi et behov for å støtte øverste leder i prosessen. Flyt bringer inn hele sin
kompetanseportefølje innenfor den aktuelle utfordringen. Vi sparrer med nøkkelpersoner,
ledere, prosjektgrupper og organisasjonen som helhet for å sikre best mulig måloppnåelse.

En endring kommer sjelden alene og er ofte et resultat av proaktive- eller reaktive strategiske
retningsendringer. Vi har kompetanse til å hjelpe vår kunder i hele verdiskapningskjeden – fra
strategiutvikling til implementering. Vi ser spesielt et behov å støtte våre kunder med å
gjennomføre gode strategiprosesser, som bidrar til et solid internt eierskap. Her har vi også
utviklet et eget, åpent kompetanseprogram – Strategiprogrammet.

Andre typiske organisasjonelle endringsprosjekter omfatter strategiske endring i struktur,
kultur og kompetanse. Vår opplevelse er at ledere og organisasjoner i større
endringsprosesser, beveger seg hurtigere med en ekstern observatør og fasilitator. Dette
krever imidlertid høy grad av tillit mellom partene. Vår ambisjon er å være denne
samarbeidspartneren, og skape prosessuell merverdi på en slik måte at oppdragsgivers
eierskap og troverdighet blir ivaretatt.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva som kan passe for deg!
FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!