Om Flyt Ledelse

– det handler om folk.

Vi blir inspirert av å se at potensialet utnyttes. Av ledere som finner tryggheten til å ta gode valg. Av ledergrupper som etablerer nok tillit til å krangle konstruktivt om prioriteringer og strategi, og ta gode beslutninger. Av team som spiller hverandre gode. Av medarbeidere som opplever jobben sin som viktig og meningsfull. Av folk som finner flyten og glemmer tida fordi de veit hvor de skal og hvordan de skal komme dit.

Det er ofte ikke så mye som skal til. Litt mer bevissthet om hvem man er, og hvilken effekt man har på folka rundt seg. Litt mer innsikt i hva som inspirerer og motiverer kollegene, og ikke minst hva som irriterer og demotiverer dem. Følelsen av å være på vei et sted, og at man gjør de riktige tingene for å komme dit.

Vi liker å tenke på oss selv som et verksted. Når du og virksomheten din kommer til oss, tar vi først en kikk for å finne ut hva det er som har sluttet å virke. Kanskje er det strategien som er utslitt? Kanskje er det relasjonene som har rustet? Kanskje strukturen har begynt å slarke?

Det handler om folk. Om hva som skal til for at menneskene, både ledere og medarbeidere, skal gjøre de riktige tingene, hver dag. Om hva som gjør at folk finner flyten.

FLYT ledelse – vi finner flyten i folk.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.