Ida Seljeseth

Ordsmed & Prosessveileder

Flyt Ledelse AS
Hva er det første folk oppdager når de møter deg?

Jeg tror de oppdager ganske fort at jeg elsker faget mitt. Jeg er retoriker og har skrevet doktoravhandling om klart språk og retorisk medborgerskap. Kort fortalt er jeg opptatt av hvordan folk snakker sammen. Og folk snakker jo sammen hele tiden, og dermed begynner jeg å analysere og forsøke å forstå hva som foregår – hva som gjør at en samtale fungerer eller ikke fungerer.

Hva tror du det er viktig at folk vet om deg, men som det kanskje ikke er så lett å oppdage?

At jeg er introvert. Ofte tar jeg rollen som observatør. Hvis noen allerede står og snakker med hverandre, er det ikke sikkert jeg stiller meg i sirkelen. Hvis noen sitter på mobilen, tenker jeg at de sikkert gjør noe viktig som jeg ikke skal avbryte. At de er i sin egen introverte prosess. Noen ganger tror jeg at jeg er så redd for å forstyrre at jeg gjør meg selv utilgjengelig.

Hvorfor jobber du i FLYT ledelse?

Fordi jeg blir så sjukt glad av det. Jeg blir glad av Jon og Rita og Cecilie, som både utfordrer meg, utvikler meg og gjør meg trygg. Jeg blir glad av Angie som gir meg kunnskap helt fra Australia, og Anne-Marthe som gjør meg klok helt fra Gjøvik. Jeg blir glad av kundene våre – av at de slipper meg inn og gir meg følelsen av å være nyttig. Jeg blir glad av å oppdage at faget mitt er verdifullt i lederskap og medarbeiderskap.

Hva kan du gi kundene dine?

Jeg er en god lytter. Jeg er opptatt av nyansene i hva folk sier, og hvordan det henger sammen. Noen ganger kan det gjøre at de jeg snakker med tenker litt dypere og reflekterer litt klokere.
I tillegg kan jeg gi dem faget mitt. Retorikken har alltid vært knytta til styring og det å fatte beslutninger. Den oppstod fordi demokratiet oppstod. Da borgerne i Athen skulle bli fatte juridiske og politiske beslutninger i fellesskap, ble de avhengige av å kunne overbevise og la seg bli overbevist. Retorikken er læren om denne prosessen – om det å fatte beslutninger sammen. Dette er nyttige perspektiv for alle ledere og ledergrupper.

Hva motiverer deg på jobb?

Jeg motiveres av forbedringer – av å komme til en kunde og se hvordan små grep skaper større fart og bedre hverdager. I tillegg motiveres jeg av å få folk til å ytre seg. Det er så mye usagt i arbeidslivet. Så mange mennesker som ikke byr på kunnskapen og innsikten sin, eller som brenner inne med såra følelser og irritasjon. Dette skaper dårligere beslutninger. Men hva er det som skal til? Jeg motiveres av å skape møtekulturer og organisasjonskulturer som inviterer til god debatt.

CV

Ida Seljeseth er Norges første klarspråkdoktor. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, tekstvitenskap og retorikk, og  har forska på hva som gjør tekst forståelig. Tidligere har hun vært partner og rådgiver i Retorikkbyrået, hvor hun har jobbet med for eksempel innholdsproduksjon, informasjonstekster, stillingsannonser, visjoner og verdier. Hun har også erfaring som universitetslektor innenfor tekst og retorikk fra Universitetet i Oslo.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.

Påmelding til flytprogrammet

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!