Anne Marthe Zettervall

Samarbeidspartner

Ruth og Ragna

CV

Anne Marthe Zettervall har 20 års erfaring fra detaljhandelen. I dag jobber hun som prosessveileder, foredragsholder og prosjektleder i mikro-selskapet Ruth&Ragna, hvor visjonen er å finne flyten i folk! 

Anne Marthe brenner for samfunnsutvikling og kjenner offentlig sektor svært godt. Hun arbeider strategisk med medborgerskap og medvirkning langt utover det vanlige i tjenesteutviklingen.

«Om vi spør kundene og innbyggerne om hva de trenger, da må vi forplikte oss på det og lytte til behovene på ekte. Det er mye god mat i god medvirkning!» sier hun.

Som rådgiver og veileder har Anne  Marthe erfaring fra både private og offentlige virksomheter. Dette har gitt henne god systemforståelse og kompetanse innen utvikling av bedrifter, og en kompleks helhetsforståelse.

Anne Marthes absolutte interesse er den menneskelige faktor, og hun har bred erfaring om hva som trengs for å flytte folk, og tall.

Hun har utdanning innen psykologi og ledelse, videreutdanning i veiledning fra NTNU, i tillegg er hun sertifisert endringsleder.

Kunder hun arbeider sammen med er bla Bufetat, Nav, Norsk Landsbruksrådgiving og Natre bla.

Anne Marthe blir raskt kjent med kundene sine, og slipper dem ikke så lett!

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.