Prosesser

Hva er en prosess?

Vi kaller det prosesser når vi jobber sammen med konkrete kunder for å løse konkrete utfordringer. En prosess kan for eksempel være knyttet til strategi, kultur eller organisasjonelle endringer. Grunnen til at vi kaller det prosesser, og ikke for eksempel prosjekter, er at all erfaring tyder på at prosessen er viktigere enn prosjektet. Hvis vi jobber på riktig måte, får vi et bedre og mer levedyktig resultat.

Alle våre prosesser er skreddersydde, og designes i tett samarbeid med kunden.

Analyser

De mest treffsikre utviklingsprosessene, er de som er basert på gode analyser.

Kulturprosesser

Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft. Vi tror på at «kultur kan flytte fjell» og at kulturbevisste ledere oppnår bedre resultater.

Meningsmangfold

Meningsmangfold er en forutsetning for effektive team, og handler til syvende og sist om å ta gode beslutninger.

Struktur

Hvordan skal dere samarbeide? Hvordan skal samarbeidet organiseres? Hvem skal ha ansvar for hva? Hva har du rett til å blande deg i? Og hva kan du egentlig kreve av kollegene dine?

Strategiutvikling

Skal du i gang med strategisk arbeid? Eller kanskje du sitter fast i et arbeid som er påbegynt? Vi har bred erfaring fra både store og små strategiprosesser.

1-1 oppfølging

Hvordan trives du i lederrollen? Har du folka dine med deg? Slår du deg til ro med beslutningene du har tatt? Flyt har sertifiserte coacher og lang erfaring med problemstillinger mange ledere møter i sin lederhverdag.

Ledergruppeutvikling

Vår erfaring er at det ofte er små justeringer som skal til for å gjøre en ledergruppe mer velfungerende.

Er du nysgjerrig på våre prosesser?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.