Analyser

Vi i Flyt ledelse tror på at små justeringer kan gi enorm effekt

If it ain’t broke, don’t fix it. Men det må være de riktige justeringene. For å å få til det, er vi avhengige av gode analyser. Ofte er disse analysene en kombinasjon av dybdeintervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser, men de kan også innebære tekstanalyser, tester og statistikk.

Vi gjør både enkeltstående analyser og analyser som del av større prosesser. Alle analyser blir skreddersydd og utviklet basert på problemstilling og mål, i samspill med våre kunder.

Tester og verktøy

Det finnes et hav av tester og ulike verktøy for å bli bedre kjent med seg selv og virksomheten. Vi er sertifisert i flere av dem, og bruker dem hyppig både for å utfordre egne tolkninger og for å skape større kunnskapsgrunnlag. Vi velger hvilke tester og verktøy vi bruker basert på kundens utfordringer og ambisjoner. Dette er en oversikt over de vi bruker mest.

Cut-e Views

Rapporten måler dine personlige verdier, interesser og motiver. Det blir beskrevet i hvilke omstendigheter og i hvilken yrkesmessige sammenheng du kan utnytte og utvikle ditt potensial på best mulig måte.

Cut-e Shapes

I denne rapporten får du en oversikt over dine sterke sider og dine utviklingsområder.

Cut-e 360

Konstruktiv tilbakemelding på egne arbeidsprestasjoner er en av de mest effektive måtene å utvikle faglige og ledelsesrelaterte kompetanser på. Denne rapporten gir deg en detaljert tilbakemelding på atferd som er relevant for å lykkes innenfor ditt ansvarsområde. Den inkluderer et antall ulike perspektiver: ditt eget, din overordnedes, dine underordnedes og dine sideordnedes.

Team Management Profile (TMP)

TMP er et unikt ledelses- og teamutviklingsverktøy. Det gir personlig tilbakemelding basert på omfattende forskning på hva som skaper personlig suksess og produktivt samarbeid.
Et nøye utarbeidet spørreskjema blir analysert av spesialprogramvare som så generer en skreddersydd rapport på 4500 ord. Dette hjelper deg med å oppnå resultater for deg selv og medarbeiderne dine.

Hogan Assessment Systems (DNVGL sertifisert)

For å skape enestående resultater med de menneskelige ressursene i din organisasjon, er det viktig å kjenne dem best mulig. Hogan Assessment Systems (HAS) gir deg et helhetlig bilde av personligheten gjennom tre tester:

  • Potensiale: Hogans Personlighetsinventorium (HPI) danner et bilde av den ”lyse siden” av personligheten, som forteller deg hvordan kandidaten vil fungere i alminnelige situasjoner i arbeidshverdagen.
  • Utvikling: Hogans Deskriptive Skalaer (HDS) beskriver den ”mørke siden” av personligheten, som ikke kommer til syne i hverdagen, men som trer frem når man er under press og stress. Det er viktig å kartlegge og jobbe med disse destruktive atferdsmønstrene fordi de kan ødelegge relasjoner, forsinke prosjekter og gjøre hverdagen ineffektiv.
  • Verdier: Motiv, Verdier og Preferanser Inventorium (MVPI) danner et bilde av hva som får oss til å stå opp om morgenen. Hva driver menneskene i din organisasjon: Finansiell sikkerhet? Muligheter til innovasjon? Å kunne bidra til å gjøre andres hverdag bedre? Det er essensielt å spille på disse drivkreftene for å beholde og utvikle talenter. Det er spesielt viktig å kartlegge drivkrefter og verdier når man ansetter ledere, ettersom lederes verdier påvirker hele organisasjonen.
Diversity Icebreaker (DNVGL sertifisert)

Diversity Icebreaker er et forskningsbasert team-verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og bygge fellesskap og tillit i organisasjoner.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.