Struktur

Hvordan skal dere samarbeide? Hvordan skal samarbeidet organiseres? Hvem skal ha ansvar for hva? Hva har du rett til å blande deg i? Og hva kan du egentlig kreve av kollegene dine?

Vi tenker ofte på struktur som en litt myk verdi, men struktur er et sterkt strategisk verktøy. Målet med strukturen er å skape god flyt og høy gjennomføringskraft. Det er å sette folk i stand til å gjøre mest mulig av de de er gode på og blir motivert av, og minst mulig av det som sliter dem ut og kjeder dem.

Struktur er ikke det samme som rigiditet. Vi tror på å skape smidige organisasjoner med en god kombinasjon av stabilitet og dynamikk. Dette er en viktig forutsetning for å møte endringstakten i samfunnet og skape den atferden som trengs for å lykkes.

Vi hjelper kundene våre både med omfattende strukturelle problemstillinger og mer spesifikke strukturelle utfordringer. Vi setter vår egen og kundens kompetanse i system, og bidrar med endringsledelse ved behov.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.