Kulturprosesser

En kultur er de skrevne og uskrevne reglene for «sånn gjør vi det her». Den er et produkt av fortiden og gir mening, stabilitet og forutsigbarhet for fremtiden.

Problemet er at ikke alle kulturer er funksjonelle. En organisasjon kan for eksempel ha en kultur for klaging, for å snakke hverandre etter munnen eller for baksnakking. Da snakker i plutselig om en ukultur – en kultur som står i veien for produktivitet og trivsel.

En god kultur skal underbygge den formelle strategien og brukes som et strategisk verktøy. Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft. Vi tror på at «kultur kan flytte fjell» og at kulturbevisste ledere oppnår bedre resultater.

Flyt ledelse gjør kulturanalyser og bistår i kulturarbeid.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.