Meningsmangfold

Hovedpoenget med å ha en ledergruppe eller jobbe i et team, er å få større tankekraft. De mest effektive teamene er de som tenker best sammen – som utfordrer hverandre, og slik hjelper hverandre til å tenke litt dypere og litt bredere.

Kort fortalt: målet med ledergrupper og team er ikke harmoni og enighet – det er konflikt og uenighet. Et godt team dyrker meningsmangfoldet som metode for å fatte gode beslutninger.

Vi har aldri møtt en ledergruppe eller et team som krangler for mye. Stort sett krangler de alt for lite, og om feil ting. De synes det er ubehagelig å være uenige, og ender med personkonflikter og misnøye istedenfor sunn faglig disputt.

Flyt ledelse jobber med meningsmangfold i egne prosesser og som en del av større prosesser. Vi jobber både med generell bevisstgjøring og med utgangspunkt i preferanse- og personlighetstester som for eksempel TMP (lenke) og DI (lenke).

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.