Strategiutvikling

Det ligger et enormt potensial i å ha investert i en formell strategiprosess. Det gir høy grad av fleksibilitet til å fortsette det strategiske arbeidet samtidig som det øker sjansen betydelig for å nå de målene organisasjonen har satt seg. Det blir lettere å prioritere og ta gode valg – man slutter å “famle i blinde”.

For å kunne ta gode strategiske valg er det viktig at valgene er basert på et best mulig data- og erfaringsgrunnlag. Derfor er gode strategiprosesser avgjørende for strategiarbeidet og en forutsetning for å ta gode valg.

Når vi jobber strategisk med kundene våre, begynner vi alltid med en analyse. Kunnskap er nøkkelen til gode beslutninger. Når analysen er på plass, fasiliterer vi beslutningsprosessen. Det er aldri vi som fatter beslutningene. Ofte er vi også en støttespiller i implementeringsprosessen.

Alle våre strategiprosesser er skreddersydd til hver enkelt kundes behov og ambisjoner.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.