Ledergruppeutvikling

Hva er en god ledergruppe?

En ledergruppe er god når hver enkelt leder i gruppa arbeider sammen for å nå felles resultater. Det høres kanskje banalt ut, men det er vanskeligere enn man skulle tro.

For å arbeide effektivt mot felles resultater, er ledergruppa avhengig av å kunne holde hverandre ansvarlige. Gruppa på kunne spille hverandre gode og dytte hverandre i riktig retning i hektiske hverdager.

Det å holde hverandre ansvarlige kan imidlertid lett føre til konflikt dersom ikke alle føler seg forpliktet. Vi er ikke villige til å holdes ansvarlig for noe vi ikke opplever at vi har forpliktet oss til.

Forpliktelse er et resultat av beslutninger som er fattet med utgangspunkt i gode diskusjoner. Vi mennesker kan godt forplikte oss til noe vi i utgangspunktet ikke er helt enige i, så lenge vi opplever at våre perspektiver er hørt, forstått og tatt på alvor.

Det som oftest står i veien for gode diskusjoner, er manglende tillit. Hvis vi ikke har tillit til at vi blir hørt, til at folk prøver å forstå eller at vi blir tatt på alvor, har vi en tendens til å ikke ta ordet.

Hvordan jobber vi?

Når vi jobber med ledergruppeutvikling, jobber vi først og fremst med å rydde. Det er helt grunnleggende at ledergruppa er enige om formålet og hvordan den skal arbeide. Vi har sett gang på gang at det kan være utrolig forløsende for en ledergruppe å få på plass grunnleggende strukturer som for eksempel

  • hvilke saker som skal behandles i møtene
  • hvem som fatter den endelige beslutningen
  • hvilke forventninger som stilles til hver enkelt

Når vi jobber med ledergrupper, begynner vi alltid med en grundig analyse. Vi er sertifisert i Effect, som er et forskningsbasert spørreskjema utviklet for å måle kvaliteten på ledergruppens fungering i resultater (Bang og Middelfart). I tillegg til Effect, gjennomfører vi kvalitative intervjuer med hver enkelt leder i ledergruppen. Målet med analysen er å sikre at vi jobber målrettet med det som skaper størst effekt i hver enkelt ledergruppe.

Når analysen er gjennomført, begynner vi å jobbe i ledergruppa. Vi anbefaler å møtes to dager sammenhengene utenfor arbeidsplassen. På den måten får vi tid til å fullføre de samtalene som må fullføres. Vanligvis møtes vi tre ganger, omtrent hver 6. uke. På den måten får ledergruppa tid til å implementere og erfare mellom samlingene.

En av de viktigste erfaringene vi har med oss, er at det ofte er ganske små knepp og justeringer som skal til for å se stor effekt i ledergruppa. Det viktigste som må være på plass før en ledergruppeutvikling, er viljen til å bli mer effektiv.

Vi tror på folk!

Vi tror på at folk vil. Folk flest vil gjøre en best mulig jobb. De vil levere på det som er forventet av dem, og de vil ha størst mulig effekt av den innsatsen de legger i noe.

Når de likevel ikke alltid går på skinner, er det fordi folk går seg vill. De går seg vill i detaljene når det hadde vært mer hensiktsmessig å konsentrere seg om helheten. De går seg vill i det de tror er andres forventninger, når det hadde vært klokere å snakke høyt om hva som er realistiske felles forventinger. De går deg vil i alt de selv skal levere på, når det hadde være mer effektivt å ha et blikk på de overordnede målene.

Fordi vi tror på at folk vil, tror vi på krafta i å snakke om de riktige tingene. Vår jobb er nettopp å legge til rett for de forløsende samtalene.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.

Påmelding til flytprogrammet

Fyll ut skjema under for å melde deg på flytprogrammet:

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!