Ledergruppeutvikling

Flyt utvikler ledergrupper som spiller hverandre gode

Det er utrolig godt å være del av en velfungerende ledergruppe. Det gir stor trygghet og enorm gjennomføringskraft når man finner balansen mellom trygghet og utfordring. Følelsen av å ha et sikkerhetsnett, både faglig og følelsesmessig, gir kraft, kreativitet og fart.

Dessverre er ikke alle ledergrupper velfungerende. Noen er preget av fastlåste personkonflikter, bitterhet og irritasjon. Andre er preget av frykt og usikkerhet. Atter andre er preget av kjedsomhet og følelsen av meningsløshet.

En dysfunksjonell ledergruppe er en dyr ledergruppe. På den ene siden stikker det kjepper i hjula for virksomheten. Det er ineffektivt og fører til dårlige beslutninger. For det andre siden er det en stor kostnad for menneskene, både lederne i ledergruppa og de ansatte. Det fører til mistrivsel, meningsløshet og lav mestringsfølelse, som igjen fører til sykemeldinger og stor gjennomtrekk.

Vår erfaring er at det ofte er små justeringer som skal til for å gjøre en ledergruppe mer velfungerende. Når vi jobber med ledergrupper,, begynner vi alltid med en analyse. Kunnskap er nøkkelen til gode beslutninger. Når analysen er på plass, jobber vi sammen med ledergruppa for å definere hva ledergruppa skal være og hvordan hver enkelt leder kan bidra inn i ledergruppas felles prosjekt.

Alle våre prosesser er skreddersydd til hver enkelt kundes behov og ambisjoner.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.