Organisasjonsutvikling

Hvis du, med hånden på hjertet og uten å le, kan si at din organisasjon fungerer helt optimalt, er ikke organisasjonsutvikling noe for deg. For alle dere andre: Organisasjonsutvikling er det vi driver med for å forbedre oss – enten i møte med nye utfordringer, eller fordi vi bare har lyst til å bli bedre.

Organisasjonsutvikling er ikke nødvendigvis vanskelig, men det er vanskelig å beskrive. Det kan nemlig være mange ulike ting. En god organisasjonsutvikling er alltid skreddersydd til organisasjonen som skal utvikles.

Noen organisasjoner har stort utbytte av å jobbe med strategien sin, mens andre har mest effekt av å dyrke meningsmangfoldet sitt. Atter andre ser resultater av å jobbe med struktur, kultur, medarbeidernes kompetanse eller ledelsen.

Analyser

De mest treffsikre utviklingsprosessene, er de som er basert på gode analyser.

Kulturprosesser

Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft. Vi tror på at «kultur kan flytte fjell» og at kulturbevisste ledere oppnår bedre resultater.

Meningsmangfold

Meningsmangfold er en forutsetning for effektive team, og handler til syvende og sist om å ta gode beslutninger.

Struktur

Hvordan skal dere samarbeide? Hvordan skal samarbeidet organiseres? Hvem skal ha ansvar for hva? Hva har du rett til å blande deg i? Og hva kan du egentlig kreve av kollegene dine?

Strategiutvikling

Skal du i gang med strategisk arbeid? Eller kanskje du sitter fast i et arbeid som er påbegynt? Vi har bred erfaring fra både store og små strategiprosesser.

Ledergruppeutvikling

Vår erfaring er at det ofte er små justeringer som skal til for å gjøre en ledergruppe mer velfungerende.

Interessert i denne utdanningen?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.