Coaching og mindset-training

Coaching er et sterkt verktøy for selvutvikling og problemløsning. Mindset training er en variant av coaching som tar særlig sikte på å utvikle et growth mindset, eller et lærende tankesett.

Det er ofte to hovedgrunner til at folk oppsøker coaching. Enten får de tilbud via jobben, som en del av et lederutviklingsprogram eller en ledergruppeutvikling.  Eller så oppsøker de det fordi de står i noe de gjerne vil løse. Typiske problemstillinger kan for eksempel være stress, prokrastinering, lav mestringsfølelse, perfeksjonisme, et ønske om å prestere på et høyere nivå eller usikkerhet i relasjoner og roller.

Hvem kan ha nytte av coaching og mindset training?

Her er det lett å svare at alle kan ha nytte av coaching, og det er på en måte sant. Du kan være toppleder eller jobbe i førstelinja, ha årevis med erfaring eller være ny i arbeidslivet – og ha stor nytte av å jobbe med deg selv og rollen du skal fylle.

Det som er avgjørende for at coaching skal være effektivt, er viljen til refleksjon og utvikling. Vår rolle som coacher er å skape et rom der du kan utvikle deg – det er du som gjør jobben.

Vår tilnærming til coaching

Folk er forskjellige, og trenger ulik oppfølging. Derfor bruker vi mange ulike metoder når vi coacher. Vi er sertifisert i følgende:

  • Going first
  • Grow-metodikk
  • Co-Active Coaching
  • Young Happy Minds
  • NLP

I tillegg til at ulike metoder kan ha ulik effekt på ulike folk, vet vi at kjemien mellom coach og den som coaches, er særlig viktig for å få god effekt. Dette er våre coacher:

Rita Furan

Rita har jobbet med lederutvikling og endringsledelse i over 20 år. Hun har blant annet jobbet med NAV, Orkla, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Amnesty, Møller Bil, Søstrene Grene, TV2, CC, Shell og Natre.

Rita er spesielt dyktig til å se hvordan enkeltkomponentene påvirker helheten. Hun hjelper kundene med å håndtere og reflektere over det som er effektivt både på kort og lang sikt. Hun er lidenskapelig opptatt av å utfordre og støtte på en måte som øker bevisstheten, gjennom en klar og effektiv prosess.

Cecilie Christophersen

En av Cecilies styrker er å hjelpe kunden med å ta seg tid til å reflektere, ved å lytte og stille konstruktive spørsmål. Hun forstår viktigheten av familie, hvile og bevisste beslutninger, og verdsetter å jobbe med mennesker som tror på støtte, vekst og læring. Noe Cecilie brenner for, er å hjelpe andre med å øke trivsel, selvverd og selvtillit.

Cecilie er lidenskapelig opptatt av å hjelpe kunder med å følge ambisjonene sine på en sunn og langsiktig måte. Hun er en sertifisert nivå 1- og 2-coach. Hennes bakgrunn inkluderer erfaring fra treningsbransjen, med fokus på salgsledelse, målsetting og kommunikasjon.

Ida Seljeseth

Idas ferdighet ligger i å komme til kjernen. Hun forstår hvordan språklige rammer – ordene man bruker – kan veilede oppmerksomhet og beslutningstaking. Ida er særlig opptatt av å hjelpe folk med å forstå seg selv, sin rolle og sitt handlingsrom.

Ida har bakgrunn fra statsvitenskap, tekstologi og retorikk, og er særlig opptatt av språk, makt og kommunikasjon. Hun har jobbet med kunder som NAV, Cisco, Universitetet i Oslo, Tønsberg kommune, SAIH, Venstre og Fylkesnemndene.

Angie Ford

Angie is a mindset trainer and high performance coach clearly driven by a love of working with people. Her client list includes world no.1 athletes, CEOs, entrepreneurs of the year, national best selling real estate agents, and AFI award nominated actors.

Angie is a Certified Professional Co-Active Coach® via the Coaches Training Institute, with over 4000 hours coaching. Her honest, loving and unusually playful coaching methods have attracted audiences from the USA, UK, Australia and Scandinavia. Her ability to listen and support, whilst challenging clients to curiously explore their own self-beliefs, make her a sought after coach and speaker.

Angie har levd over 10 år i Norge før hun flyttet tilbake til Australia, og kan coache på både norsk og engelsk.

Jon Fossen-Thaugland

I løpet av de siste 22 årene har Jon jobbet med et bredt spekter av kunder og bransjer, inkludert Det Norske Veritas, Teekay Shipping, Ugland Nordic Shipping, NAV, Universitetet i Sørøst-Norge, MøllerGruppen, Diplom-Is, ICG, Lundin, UECC, Marine Performer, Thenamaris, Rickmers Group.

Jon sine styrker ligger innen strategi, lederutvikling og endringsledelse. Han er opptatt av å frigjøre uutnyttet potensial hos enkeltpersoner og i helheten. Ved å fokusere på vitenskapen om hvordan hjernen vår faktisk fungerer og hvorfor det er så utfordrende å skape endring, designer han engasjerende og inspirerende prosesser som øker deltakernes gjennomføringskraft.

Er du interessert i Coaching og mindset-training?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.