Bruk meningsmangfoldet strategisk!

Mangfold er et begrep som flere og flere bedriftsledere sier de aktivt jobber med eller ønsker seg. Så hva er mangfold i næringslivet? Er det bare at vi skal ha representanter fra ulike kjønn, utdanninger og geografisk plassering?

Når vi jobber med å øke mangfoldet i organisasjoner så handler det også om å sikre at alle stemmer kommer frem og sikre at det er plass til alle meninger og preferanser. Når vi i Flyt snakker om mangfold, så mener vi meningsmangfold.

Mangfold som en del av strategien

Strategisk sett er det avgjørende å ha et meningsmangfold på enhver arbeidsplass. Meningsmangfold kan sikre og påse at vi kan ha gode diskusjoner, belyse problemstillinger fra ulike sider for så å kunne ta riktige beslutninger. Men da må vi som ledere ønske dette meningsmangfoldet, dyrker det frem og etterspørre det – gi det plass!

Like barn tenker likt…

Det er lett å relatere seg til de som ligner oss – både utdannings-, holdnings- og utseendemessig. Men det er i denne relateringen en del fallgruver oppstår. Kollegaer som vi kjenner godt og som vi vet hvordan tenker og jobber, er både forutsigbare og trygt på mange måter. Det gjør at vi kan effektivt og raskt diskutere saker før vi tar en beslutning. Ulempen kan være at vi ikke har tatt med alle perspektiv i betraktningen, eller at vi har vært for raske i beslutningen.

Hvis vi derimot har kollegaer som tenker annerledes enn oss, betyr det at vårt perspektiv eller vår arbeidsmetode blir utfordret. Og da spesielt hvis vi ber om andres synspunkt på en sak, for å være grundige i vurderingen. Det som gjør dette komplekst og vanskelig, er at ved å sikre mangfold i organisasjonen så vil diskusjonene kunne ta lengre tid. Det vil komme nye problemstillinger vi må ta hensyn til som gjør at prosesser kan forlenges.

Effekten av mangfold

Effekten av mangfold i ledergrupper, og i organisasjonen generelt sett, er at vi kan sikre enda bedre beslutninger. Saker blir belyst fra ulike perspektiv, vi får mulighet til å trekke frem nye problemstillinger og effekten av våre beslutninger får et bredere og bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg kan effekten være trygge ledere som er sikre på at beslutningene som blir fattet har vært grundig diskutert og belyst fra ulike ståsted. Når alle stemmer blir hørt øker også eierskapet til de beslutninger som tas og dermed også gjennomføringskraften!

Fasilitering mangfold

Det er din jobb som leder å sikre at alle stemmer kommer frem og får plass. Hvis irritasjonen vår over at saken fortsatt diskuteres – eller at vi gir uttrykk for hvor håpløse perspektivene som dukker opp er – vil diskusjonen stilne. Og da vil vi ikke kunne sikre meningsmangfold i organisasjonen. Det er lederens kroppsspråk og bevissthet rundt dette, som avgjør om vi klarer å sikre godt mangfold eller ikke. De lederne som legger til rette for diskusjoner på en god måte vil ivareta og sikre meningsmangfold fremover.

Vi må trene på å bruke meningsmangfoldet

Det kan være vanskelig å skjule vårt kroppsspråk når diskusjoner vedvarer, og vi ønsker å gå videre for å ta en beslutning. Det magiske her handler om bevissthet og øving, slik at vi faktisk blir bedre og bedre i kommunikasjon med våre kollegaer.

Vi må ønske meningsmangfoldet velkomment og holde regi slik at viktige diskusjonene får den plassen som er nødvendig. Når alle stemmer blir hørt øker eierskapet til de beslutninger som tas og dermed også gjennomføringskraften!

Rita Furan

Rita har jobbet med lederutvikling og endringsprosesser i mange ulike typer organisasjoner i over 16 år.

Del innlegget:

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!