Alt starter på toppen!

I forrige blogg snakket vi om kultur som undervurdert strategisk virkemiddel. Investering i gode ledere faller på en måte i samme kategori. Ledelse handler i stor grad om å oppnå organisasjonens formelle mål gjennom andre og er således en del av den uformelle strategien. Det er derfor viktig å ha gode ledere som skaper størst mulige positive ringvirkninger i sine lederskap. Vi må passe på at ledere GJØR god ledelse – ledelse er en atferd.

Ledere skaper gode eller dårlige omgivelser

Som prosessveiledere og endringskonsulenter møter vi organisasjoner på alle nivåer. Vi møter ledere med team som har de beste intensjoner, men som ofte opplever et redusert handlingsrom på grunn av den konteksten de jobber i (kultur er for eksempel del av en kontekst). Vi møter også ledere og team som er endringstrøtte og som har mistet sin identitet i møte med organisasjonelle utfordringer. Poenget er at vi raskt havner i samtale med avdelingens ledere eller toppledergruppen fordi det er dem som skaper de omgivelsene som organisasjonen må forholde seg til. Alt starter på toppen.

Det er ikke min feil…

Når ledere ikke oppnår de resultatene de ønsker er det lett å peke og gi andre skylden. Vi hevder heller at skylden er din – hvis du er leder. Som ledere har du det fullstendige ansvaret for den jobben du er ansatt for å gjøre. Når du delegerer det ansvaret videre til andre, og til ditt team, så betyr ikke det at ansvaret ikke er ditt lenger. Det er ditt ansvar som leder at de som jobber for deg har den rette kompetansen brukt i den rette utfordringen slik at de klarer å levere på det ansvaret som er delegert. Gjør de ikke det må du «tettere på», støtte og veilede.

Pek på noe i rommet du sitter i nå. Legger du merke til at tre fingre peker tilbake på deg selv? Du får det teamet du fortjener – teamet er ditt ansvar som leder.

5 tips som vil hjelpe deg

Her er fem tips som vil hjelpe deg til å bli en bedre leder for ditt team:

  1. Jobb beinhardt med å bygge tillit til og i teamet
  2. Tillat meningsmangfoldet å komme til uttrykk gjennom stort engasjement der det er lov å si det man mener
  3. Vær sikker på at eierskapet til delegert ansvar er tydelig – at ulike forventninger er kalibrerte
  4. Ansvarliggjør de som ikke leverer som avtalt på det ansvaret som er delegert. Aksepter ditt ansvar som leder og tilby din hjelp med å få ugjort arbeid ferdigstilt
  5. Fokuser på at alles bidrag er like viktig for å oppnå det målet som er satt

Jon Fossen-Thaugland

Jon er siviløkonom fra NHH og har i tillegg en mastergrad i endringsledelse. Han er sertifisert coach og prosessveileder og har erfaring fra en rekke organisasjoner.

Del innlegget:

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!