Gjør det, gjør det, gjennomfør det!

I forrige blogg snakket vi om meningsmangfold som strategisk virkemiddel og viktigheten av at alle røster blir hørt slik at resultater blir best mulige. På en måte har vi nå kommet til veis ende i denne «bloggporteføljen» på seks blogger (første blogg tok for seg strategi og ble publisert i uke 31) hvor den siste, denne, tar for seg tematikk rundt gjennomføringskraft.

Hva er det som IKKE skjer hvis du IKKE gjør noe?

Så hva er gjennomføringskraft? På mange måter summerer det opp de fem foregående bloggene:

 1. Strategien og målene må være tydelig
 2. Strukturen og organiseringen må skape positive synergier
 3. Kulturen må støtte strategien
 4. Ledere må gjøre god ledelse med størst mulig effekt
 5. Meningsmangfoldet må få komme til uttrykk
 6. Gjennomfør det (alt over)

Per Gynt bor i oss alle

Du har kanskje hørt barn rope «gjør det, gjør det, gjennomfør det»! For meg handler gjennomføringskraft nettopp om dette – å gjøre det! Bildet er selvfølgelig noe mer komplekst, men på slutten av dagen koker det det ned til atferd og ansvarliggjøring av den atferden man er blitt enig om å ha. Det er derfor alle de seks punktene over, i Flytprogrammets modulfigur peker mot, nettopp, atferd.

“Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!” — Henrik Ibsen

Problemet er at det bor en Per Gynt i oss alle. Vi koser oss med ord og flotte strategier, motiverende visjoner og verdier, store organisasjonskart, tanker om kultur, lederutvikling og mangfold. Men veldig ofte blir det med ordene, rapportene, kursattestene og målene. Handlingen uteblir. Det må faktisk gjøres og du er en av de som må gjøre din del.

Hjernen er lat

Det er gøy å drive med utvikling, men i en travel hverdag kommer ofte utviklingsaktiviteter i tillegg til oppgaver vi allerede gjør og alt blir bare for mye. I tillegg er vår menneskelige hjerne lat og velger ofte minste motstands vei – det er lettest å gjøre det vi allerede kan og kjenner. Derfor hviler det et stort ansvar på ledere i å omsette alle planer og tilgjengelig ressurser til faktisk handling og atferd. Hvis strategien er tydelig, blir det enklere å prioritere hva man skal gjøre, og enda viktigere, hva man IKKE skal gjøre.

Hva er det som blir endret hvis du ikke gjør noe annerledes?

Tenk atferd

Fem viktige prinsipper for endring av vaner og økt gjennomføringskraft:

 1. Definer alle mål som en atferdsutfordring
 2. Ta hensyn til kontekst
 3. Forstå effekten av endringene i et helhetlig perspektiv
 4. Fokuser på langsiktig og bærekraftig atferd
 5. Ansvarliggjør organisasjonen for all atferd som hjelper eller forhindrer bedriften fra å nå sine mål

Å gjøre noe annerledes er ikke enkelt, men ved å følge disse prinsippene øker sannsynligheten for å lykkes dramatisk.

Hopp i det!

Vi vet ikke alltid hvordan det går når vi hopper for første gang eller fra en “ny høyde”, men gjør det, gjør det, gjennomfør det! GJØR de aller viktigste oppgavene best mulig og med størst mulig effekt fra start til mål. Du kommer helt sikkert til å gå på snørra noen ganger, men det er en god ting! Det er en tilbakemelding på hva du gjør feil slik at du kan lære og prøve på nytt! Har vi en “feiltastisk” instilling blir det enda gøyere og mer meningsfylt å gå på jobb!

Husk at det er bare deg det kommer an på!

3 – 2 – 1 – HOPP!

Jon Fossen-Thaugland

Jon er siviløkonom fra NHH og har i tillegg en mastergrad i endringsledelse. Han er sertifisert coach og prosessveileder og har erfaring fra en rekke organisasjoner.

Del innlegget:

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!