Kultur

Kultur spiser strategi til frokost. Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft.

Mye av det vi kan, har vi lært oss uten å tenke over det. Vi har adoptert måter å gjøre ting på og gjort dem til vaner. Dette er en uhyre effektiv måte å lære på, som sikrer at vi, som de flokkdyra vi er, klarer å tilpasse oss menneskene rundt oss.

Selv om dette er effektivt, sikrer det ikke alltid at vi gjør ting på best mulig måte. Noen ganger får vi vaner som gjør at vi for eksempel holder lite effektive møter eller ikke selger så godt som vi kunne ha gjort. Denne typen uvaner er i beste fall irriterende, og i verste fall utgjør de en fare for selve virksomheten.

I Flyt ledelse har vi bred kompetanse på hva som er beste praksis for en del av kjerneaktivitetene i arbeidslivet.

Møteledelse

Tenk om alle møtene du var i, ga mening! I dette kurset lærer du hva som kjennetegner de gode møtene, og hva du som møteleder kan gjøre for å skape dem.

Kulturprosesser

Det ligger et enormt potensial i å utvikle robuste kulturer med høy gjennomføringskraft. Vi tror på at «kultur kan flytte fjell» og at kulturbevisste ledere oppnår bedre resultater.

Skreddersydde kurs

Vi skreddersyr kurs for både ledere og ansatte, enten på forespørsel eller som del av strategi- og endringsprosesser. Vi holder blant annet kurs om atferdsvitenskap, endring, prosjektstyring, kultur, konflikt, retorikk og klarspråk.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.