Skreddersydde kurs

I Flyt ledelse har vi til sammen 26,5 års universitetsutdanning innen siviløkonomi, strategi, statsvitenskap, prosjektledelse, endringsledelse, samfunnsplanlegging, sosiologi, konflikt i arbeidslivet, personalledelse, klarspråk og retorikk, så vi har en rimelig bred fagplatform. Det som samler oss, er atferdsvitenskapen. Denne plattformen samler disipliner som utforsker de kognitive prosessene rundt hvordan vi samhandler.

I tillegg lener vi oss på nyere psykologisk forskning innenfor atferdsøkonomi. Atferdsøkonomien studerer hvordan individer fatter beslutninger i praksis. Den utfordrer tradisjonell økonomisk teori, som tar utgangspunkt i at folk er  fullkomment rasjonelle, har ubegrenset selvkontroll og drives utelukkende av egeninteresse. Hvis vi legger til grunn at individet heller er «forutsigbart irrasjonelt» med en utvidet motivasjon, kan vi lykkes bedre med å skape flyt og endring  i organisasjoner.

Vi skreddersyr kurs for både ledere og ansatte, enten på forespørsel eller som del av strategi- og endringsprosesser.

Er du interessert i Skreddersydde kurs?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.