Strategi

En god strategi er grunnleggende for stor gjennomføringskraft. Vil du bli bedre på strategisk lederskap? Eller kanskje du trenger støtte i en strategiprosess?

En strategi er en plan for å nå mål. Strategien skal hjelpe oss med å ta gode valg mot en definert ønsket fremtid (visjon), og fungerer som en prinsippleverandør for alle aktiviteter som må gjennomføres for å komme seg dit.

Men kanskje enda viktigere; strategier skaper mening. Mening skaper entusiasme og mer effektivitet på arbeidsplassen, og gir derfor bedre resultater. Mening er lønnsomt! En god strategi gir mening til de valgene ledere tar, og til innholdet i de arbeidsoppgavene den enkelte medarbeider har. Kort fortalt trenger vi strategi for å forme organisasjonens kontekst. Strategien er retningsgivende når vi skal utforme organisasjonens struktur, kultur, ledelse og meningsmangfold. Strategiens formål er nettopp å gi mening til denne konteksten.

Strategiprogrammet

Strategien er den viktigste bærebjelken i enhver virksomhet. Det er den som bestemmer hvor du skal og hvordan du skal komme deg dit. Den er virksomhetens kart og kompass. Gjennom Strategiprogrammet får du det faglige påfyllet som skal til for å ta eierskap til eget strategiarbeid.

Strategiutvikling

Skal du i gang med strategisk arbeid? Eller kanskje du sitter fast i et arbeid som er påbegynt? Vi har bred erfaring fra både store og små strategiprosesser.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.