Klarspråk

Uforståelige tekster er både irriterende og ineffektivt. Uklart språk er en utfordring for tilliten mellom folk, og for demokratiet og rettssikkerheten. Men hva skal egentlig til for å kommunisere klart?

I Norge er det nå lovbestemt at offentlig sektor skal kommunisere på et klart språk. Det skjønner vi godt! Klart språk er både effektivt og demokratisk. Dessuten fører klart språk til mindre konflikt, både internt og eksternt. 

Det er imidlertid ikke enkelt å skrive klart. Hva som er forståelig vil både variere med hvem du kommuniserer med og med hva det er du kommuniserer. Det er forskjell på å kommunisere med en 8. klassing og en kollega, og det er forskjell å på kommunisere klare beskjeder og forståelige argumenter.

Dessuten er det så mye annet man skal ta hensyn til når man skriver på jobben; de tekniske løsningene, tidspresset, de faglige og juridiske kravene. Kort fortalt: de mest effektive klarspråkprosjektene handler om mer enn skrivetrening. De omfatter også kultur, teknologi og arbeidsflyt. 

Flyt ledelse har ansatt Norges første og eneste klarspråkdoktor. Ida Seljeseth disputerte våren 2021 med avhandlinga Klart språk og retorisk medborgerskap. Nå holder hun foredrag og kurs om klarspråk, og er en støtte i ulike virksomheters klarspråksprosjekter.

Klarspråk : Foredrag

Trenger dere inspirasjon? Motivasjon? Litt faglig påfyll? Noen gode råd? Alle våre foredrag er skreddersydd, og kan vare fra 15 minutter til 2 timer.

Klarspråk : Analyse og effektmåling

Hva fungerer og hva fungerer ikke i tekstene dere har i dag? Og hva er effekten av jobben dere gjør for å kommunisere bedre? Vi har kompetanse innen tekstanalyse, samtaleanalyse og dybdeintervjuer.

Er du nysgjerrig på klarspråk?

Ta en prat med Ida!
FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!