Klarspråk

Uforståelige tekster er både irriterende og ineffektivt. Uklart språk er en utfordring for tilliten mellom folk, og for demokratiet og rettssikkerheten. Men hva skal egentlig til for å gjøre seg forstått?

Nesten alt vi gjør innebærer kommunikasjon i en eller annen form. Vi gir beskjeder, ytrer meninger, deler erfaringer, informerer, kritiserer, diskuterer og samhandler kommunikativt. For at vi skal få til dette, må vi forstå hverandre.

Det finnes imidlertid ikke en enkel oppskrift for å gjøre seg forstått. Hva som er forståelig vil både variere med hvem du kommuniserer med og med hva det er du kommuniserer. Det er forskjell på å kommunisere med en 8. klassing og en kollega, og det er forskjell å på kommunisere klare beskjeder og forståelige argumenter.

Flyt ledelse har ansatt Norges første og eneste klarspråkdoktor. Ida Seljeseth disputerte våren 2021 med avhandlinga Klart språk og retorisk medborgerskap. Nå holder hun foredrag og kurs om klarspråk og er en støtte i ulike virksomheters klarspråksprosjekter.

Foredrag:Klarspråk

Trenger dere inspirasjon? Noen gode argumenter for klarspråkabeid? Litt faglig påfyll? Noen gode råd? Alle våre foredrag er skreddersydd, og kan vare fra 15 minutter til 2 timer.

Analyse:Klarspråk

Hva fungerer og hva fungerer ikke i tekstene dere har i dag? Hvor godt snakker dere sammen i møtene deres? Og hva er effekten av jobben dere gjør for å kommunisere bedre? Vi har kompetanse innen tekstanalyse, samtaleanalyse og dybdeintervjuer.

Klarspråkledelse

Hva er særegent med klarspråkprosjekter? Hva bør man tenke på når man planlegger dem? Og hva bør man huske på når man leder dem? Klarspråkledelse er et program for for dem som har ansvaret for klarspråkarbeidet på sin arbeidsplass.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.