Klarspråk : Analyse og effektmåling

For at klarspråkprosjektene skal få status og ressurser, må vi kunne måle effekten av dem. Men hvordan kan man egentlig måle grad av forståelighet? Og endring i grad av forståelighet? Dette er et fagområde har vært underprioritert, men som er under utvikling,

Vi gjør både enkeltstående analyser og analyser som del av større prosesser. Vi gjør tekstanalyser, intervjuer og samtaleanalyser, og designer egne analyser basert på det konkrete klarspråkprosjektet. Alle analyser blir skreddersydd og utviklet basert på problemstilling og mål, i samspill med våre kunder.

Er du interessert i Klarspråk : Analyse og effektmåling?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.