– Det viktigste vi gjør som ledere er å gi tillit og skape arbeidsglede

I takt med at selskapet hennes vokste, så Cecilie Bækken Sørumshagen et behov for faglig påfyll i rollen som leder. Gjennom Flytprogrammet har hun fått en bedre forståelse for hva som skal til for å skape utvikling, vekst og, ikke minst, arbeidsglede.

I ni år har Cecilie Bækken Sørumshagen jobbet utrettelig for å bidra til å gjøre Tønsberg til landets beste sted å bo, besøke og drive bedrift. Som daglig leder i omdømme- og byutviklingsselskapet Tønsberglivet, jobber hun på oppdrag for både Tønsberg kommune og det lokale næringslivet.

Selskapet leverer små og store prosjekter, alt fra handelsaktiviteter til næringsattraksjon, og sto bak hele 27 ulike arrangementer i byen i 2022.

Tønsberglivet er Sørumshagens hjertebarn, og med årene har organisasjonen vokst til å ha seks ansatte, fordelt på tre selskaper.

– For noen år siden så jeg derfor et veldig behov for faglig påfyll i rollen som leder. Jeg har ikke så mye lederskole, og ønsket å få mer kunnskap om hvordan jeg kunne være en god leder, og få det beste ut av vår lille organisasjon, forteller hun.

Lokal tilhørighet og sammenfallende verdier

I jakten på et lederutviklingskurs som matchet hennes ønsker og målsettinger, falt valget til  på Flytprogrammet, i regi av Flyt Ledelse.

– Jeg kjente Rita (Furan) og Jon (Fossen-Thaugland) fra før, og visste at de var fine mennesker. Deres verdier er noe jeg kan kjenne meg igjen i, og som passer godt med det jeg tenker er viktig for meg og min organisasjon, forteller Sørumshagen.

Hun påpeker likevel at hun gjorde grundig research, og vurderte tilbudet fra Flyt opp mot en rekke andre store lederprogrammer.

– Konklusjonen var at det Flyt Ledelse står for var mest sammenfallende med mine egne verdier. I tillegg er det jo en lokal aktør, hvilket ikke bare er praktisk, men også riktig med tanke på jobben jeg har, sier hun.

– Selv små tilpasninger kan gi store resultater

Én av tingene Sørumshagen setter mest pris på med Flytprogrammet, er at det har gitt henne en grundig og omfattende innsikt i flere viktige aspekter knyttet til god ledelse, samspillet mellom dem og hvordan de avhenger av hverandre.

– Det som er så spennende med programmet er at det tar for seg lederrollen fra A til Å, og hva som skal til for å skape utvikling og vekst. Hvordan kan jeg drive godt, ta vare på folka mine, bygge en kultur, skape arbeidsglede og drive prestasjoner? utdyper hun.

– Denne erfaringen har hjulpet meg med å forstå hva jeg bør ha fokus på i min rolle, og gjort meg oppmerksom på at selv små tilpasninger kan gi store resultater.

– Jeg er en “learning by doing”-person

Sørumshagen trekker også frem hvordan lederprogrammet er strukturert opp. I løpet av seks todagers samlinger, spredt ut over et år, jobber kursdeltakerne med egenutvikling og refleksjon, både på egen hånd og i grupper.

– Selv om jeg hadde gjort research visste jeg ikke helt hva jeg gikk til, men for meg var det helt fantastisk. Jeg er en “learning by doing”-person, og synes kurset er lagt opp veldig fint. Du sitter ikke bare og får masse input. Du får et knippe gode verktøy, og så må du jobbe selv, forteller hun.

– Det ga rom for mye selvrefleksjon, og muligheten til å øve mye i samspill med de andre deltakerne. Jeg tok med meg responsen fra folk jeg ikke kjente så godt, som jeg fikk testet ut i en ufarlig setting, før jeg gikk tilbake og implementerte dem i min egen organisasjon.

Hun legger ikke skjul på at hun gikk inn i programmet med en hel haug med antagelser om sin egen lederrolle, som hun nå har fått et veldig annet syn på.

– Underveis i prosessen så jeg helt klart effekten av tiltakene jeg gjorde, på resultatene, på hva jeg fikk ut av mine medarbeidere og hva de fikk ut av meg. Jeg har fått en verktøykasse som jeg fremdeles bruker hele tiden den dag i dag.

Knyttet teori og praksis sammen

Som en del av Flytprogrammet får alle deltakere muligheten til å gjennomføre en 360-vurdering, der de får tilbakemeldinger fra ansatte, ledere og samarbeidspartnere. Det var noe Sørumshagen opplevde som særskilt nyttig.

– Ledelse er basert på mange antagelser. Du sier og gjør ting av beste evne, men det er ikke alltid så lett å få tilbakemeldinger, og i hvert fall ikke positive tilbakemeldinger. Gjennom 360-vurderingen får du input og tilbakemeldinger fra de du skal lede, og bli ledet av, parallelt med at du gjennomgår en utviklingsprosess. For meg knyttet det teori og praksis sammen på en god måte, og gjorde i tillegg at alle i min organisasjon ble involvert i programmet, forklarer hun.

– Noe jeg kommer til å ha med meg for alltid

I dag ser Sørumshagen tilbake på Flytprogrammet som en svært verdifull erfaring, som har gjort henne mer oppmerksom på hvor viktig det er med jevnlig påfyll av kunnskap, både for hennes ansatte og seg selv.

– Jeg vil gi mine varmeste anbefalinger om kurset til alle som ønsker å utvikle seg som leder. For meg var dette utrolig givende, og er noe jeg kommer til å ha med meg for alltid. Jeg har fått en større forståelse for hvor viktig kompetanseheving er for meg som leder, at det er noe man må ha fokus på og at gode lederegenskaper er ferskvare, oppsummerer hun.

Men hva er det viktigste hun har tatt med seg videre i sin rolle som daglig leder?

– Min antagelse, som ble bekreftet gjennom lederprogrammet, er at det viktigste vi som ledere gjør er å gi tillit og skape arbeidsglede. Ved å ha et aktivt forhold til det å skape glede på arbeidsplassen, og legge til rette for at folk har det bra, vil du skape en utrolig positiv effekt, og bidra til at alle yter litt ekstra.

Selv om vi i utgangspunktet har en godt innarbeidet kultur i Tønsberglivet, er dette fokuset på arbeidsglede noe både jeg og de rundt meg har mye glede av hver  dag!

Ida Seljeseth

Ida er Norges første klarspråkdoktor. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, tekstvitenskap og retorikk.

Del innlegget:

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!