– Vi visste nok ikke hvor mye jobb som faktisk ligger bak en ordentlig strategi

Uten de rette verktøyene for å utforme en solid strategi, opplevde Inge Dalseth og Lars Erik Ormann i LIMACO at de ofte stanget hodet i veggen. Strategiprogrammet til Flyt Ledelse ga de to lederne kunnskapen de trengte for å lede en effektiv strategiprosess – men det var arbeidet de selv la ned underveis de fikk aller mest igjen for.

Siden oppstarten i 2004, har LIMACO blitt et kjent navn for personer med behov for å kjøpe eller leie maskiner og utstyr til profesjonelle og private prosjekter. Selskapet har hatt en sunn vekst i snart to tiår, og har bygget opp både en solid kundegruppe og et godt rykte i sitt marked.

Veien så langt har likevel ikke vært uten utfordringer, og daglig leder Inge Dalseth er tydelig på at det alltid er rom for forbedring. Et særlig fokus for ham, og resten av ledelsen i LIMACO, har vært å opparbeide en solid og langsiktig strategi for selskapet.

– Vi er et et selskap der alle er veldig engasjerte og ønsker å bidra til at ting går bra, men vi har manglet en felles retningssans og enighet om hvordan vi skal gjøre ting som alle er inneforstått med. Vi har i dag tolv ansatte, som sikkert har tolv forskjellige meninger om hvordan vi kan gjøre alt bra sammen. Når én vil dra litt til venstre drar noen andre til høyre, og det har vært litt betegnende for vår hverdag. Det har vært litt kaos, sier Dalseth.

Stanget hodet i veggen

I 2021 startet Dalseth prosessen med å utarbeide et strategi, i samspill med salgssjef Lars Erik Ormann.

– Vi kom litt i gang, men vi stanget hodet i veggen hele tiden. Det å skulle finne en felles vei fremover, som alle kan stille seg bak, er en tung prosess når du ikke har de riktige verktøyene. Det var mye vilje og mange gode intensjoner, men det var også mye armer og bein. Det føltes litt som å stå og tråkke i ei myr, uten å komme noen vei, sier Dalseth.

Ormann nikker bekreftende.

– Vi visste nok ikke hvor mye jobb som faktisk ligger bak en ordentlig strategi. Man kan bli enige om noen linjer med tekst ganske raskt, men alt arbeidet som ligger bak, alle analysene, det var noe vi måtte lære oss. Ingen av oss hadde den skolegangen, kommenterer salgssjefen.

Erkjennelsen av at de trengte hjelp til å strukturere strategiprosessen riktig var en utløsende årsak til at Dalseth og Ormann meldte seg på Strategiprogrammet – et modulbasert kurs for ledere og rådgivere som ønsker å øke sin kompetanse i strategibygging og strategiske prosesser, i regi av Flyt Ledelse.

– Valuta for pengene

Strategiprogrammet har som mål å gi deltakerne de rette verktøyene for å lede strategiarbeidet på en effektiv og menneskevennlig måte. I løpet av kurset, som består av seks moduler, lærer du hvordan en formell strategiprosess gjennomføres, og du jobber med å kvalitetssikre eksisterende strategi, eller utvikle en ny strategi i egen organisasjon.

Når du har gjennomført Strategiprogrammet, får du økt gjennomføringskraft og evnen til å skape bedre flyt i virksomheten gjennom å sette en tydelig retning for bedriftens aktiviteter.

– Det viktigste for oss var rett og slett å forstå hvordan vi skulle jobbe for å lage en strategi fra bunnen av. Alle analyser som skal gjøres, hvordan vi jobber med tankene rundt dette og hvordan vi skal klare å gjøre oss opp en mening om hva som er riktig vei for oss, sier Ormann.

– Jeg synes det var et veldig lærerikt kurs. Mitt mantra er at jeg alltid skal ha valuta for pengene, og det koster jo litt å gå på et slikt kurs når du må sette av tid, personer og ressurser. Så jeg ville stille spørsmål, og var fast bestemt på at jeg ikke skulle gå derfra som et spørsmålstegn. Det var Flyt veldig gode til å håndtere, tilføyer Dalseth.

En fordel å være to

Selv om LIMACOs utsendte fikk gode svar på spørsmålene de stilte, hendte det både én og to ganger at det var konsepter en av dem ikke helt forsto.

– Da var fordelen med å være to definitivt til stede. Vi kunne sitte å diskutere underveis, og hvis det stoppet opp for min del, og det var noe jeg ikke forsto, kunne jeg snu meg til Inge og spørre: “Har du forstått hva som skjer?”, sier Ormann med et smil.

– I tillegg slapp vi en situasjon der en av oss måtte komme tilbake og oppdatere den andre sparringspartneren. Når vi var to personer kunne vi gjøre mye arbeid sammen, og det var lettere å onboarde de andre som skulle være med i prosessen videre, sier Dalseth.

Dersom begge to var usikre på noe av det som var blitt gjennomgått i en modul, fikk de muligheten til å rydde opp i tankene i digitale møter med kursleder Jon Fossen-Thaugland mellom samlingene.

– Samtalene med Jon, der det bare var oss, hjalp oss veldig, veldig mye. Det er helt klart mye å lære når man sitter i et rom med så mange erfarne mennesker, men de samtalene ga oss muligheten til å stille helt konkrete spørsmål om ting vi ikke hadde forstått på hjemmeleksene våre, sier LIMACOs daglig leder.

Egeninnsats gir avkastning

Mellom hver modul får deltakerne, i god skoleånd, hjemmelekser med oppgaver de skal gjennomføre innen neste gang de møtes.

– Vi var nøye på å faktisk gjøre leksene våre, og det fikk vi ekstremt mye ut av. For oss som ikke har jobbet med dette før, og som heller ikke har vært borti strategi gjennom skolegangen vår, var det utrolig nyttig. Men der kommer også selvdisiplinen inn. For å komme ut av kurset med neven høyt hevet er du nødt til å sette av tid til å jobbe med det, parallelt med arbeidsoppgavene du har til vanlig, fastslår Dalseth.

Mellom hver modul sørget han og salgssjefen for å sette av to dager der de utelukkende hadde fokus på strategi.

– Vi brukte det vi hadde lært, og satte det i praksis. Noen ganger dro vi bort fra kontoret for å ikke bli forstyrret av andre oppgaver. Nå har strategiarbeidet blitt en del av hverdagen vår, og det er nok mye fordi vi kom i en god stim og jobbet med dette parallelt med programmet, mener Ormann.

– Ja, egeninnsatsen vi la ned underveis er nok kanskje det som gjorde at vi fikk total valuta for pengene, samstemmer Dalseth.

– Viktig at ikke bare din stemme blir hørt

Før han tok med seg kollegaen og sparringspartneren på strategikurs, hadde Dalseth allerede gjennomført Flyts lederkurs, Flytprogrammet. Han mener det er klare synergier mellom kunnskapen har tilegnet seg gjennom de to kursløpene.

– Det aller viktigste for en daglig leder som skal lede en strategiprosess er å evne å se seg selv utenfra. Du må forstå hvor mye makt du har som leder, og hvor viktig det er at ikke bare din stemme, men et mangfold av stemmer, blir hørt gjennom prosessen. Det er veldig lett for enkelte å nikke, smile og late som de er enige, når de egentlig sitter med synspunkter og meninger som er gullende god informasjon i en strategiprosess, sier han

– For meg var det en eye opener å bruke enkle teknikker vi gikk gjennom i Flytprogrammet. Dette med å bruke åpne spørsmål, lene seg litt tilbake, lytte til kollegaer og oppmuntre dem til å delta i diskusjoner. Det bidrar til å fjerne frykten for konflikter i gruppen du jobber i.

Styrer allerede mer ensrettet

Dalseth og Ormann fullførte Strategiprogrammet i juni, og til tross for iherdig jobbing underveis gjenstår det fremdeles litt finpussing og noen signaturer før de anser strategidokumentet som ferdig. Likevel har de allerede begynt å kjenne effekten av alt de har lært.

– Det morsomme er at bare i denne prosessen med å bli helt ferdig med strategidokumentet, så ser vi allerede at vi styrer mye mer ensrettet. Vi har allerede dratt inn flere personer prosessen, og forsøker å involvere så mange som mulig. Da blir det også en mye tydeligere forståelse for hva som er mulig å oppnå, sier Dalseth.

I dag opplever de to lederne lederne at enkelte avgjørelser er litt enklere å ta enn de var for bare et år siden.

– Uten lærdommene vi tok med oss fra Strategiprogrammet hadde vi nok fortsatt holdt på som vi gjorde, uten noen ordentlig kurs. Vi hadde nok greid å finne ut av enkelte ting, men jeg tror ikke vi hadde endt opp med en strategi på samme nivå som det vi føler vi har nå, sier Ormann.

– Også tror jeg kanskje at Lars Erik og jeg kunne ha fått noen utfordringer med arbeidsforholdet vårt. Nå synes jeg det er kult å være på jobb med ham, men det er en krevende prosess vi har vært gjennom. Hvis man ikke vet hva man driver med er det nok ikke like kult, og det hadde nok også ført til at vi hadde gitt opp på noen ting underveis, tilføyer Dalseth.

– Dette blir kjempespennende

Nå retter de blikket fremover, mot en ferdigstilt strategi, implementering, oppfølging og, ikke minst, måling av fremdriften.

– Dette blir kjempespennende! Nå har vi fått verktøyene vi trenger på veien, vi har lagt grunnlaget og fått alle i organisasjonen såpass engasjert at de gleder seg til å komme ordentlig i gang. Vi sparker i gang fra nyttår, også blir det jo opp til oss å passe på at strategien alltid er helt fremme i pannebrasken, og at vi ikke fraviker fra den, sier Dalseth.

– Alt dette kan vi jo måle oss selv på om et års tid, og jeg er sikker på at det vil gå veldig bra. Jeg tror vi skal klare å følge strategien, og at vi vil hente oss inn når det flyter litt ut til sidene, noe som alltid skjer, avslutter han.

Ida Seljeseth

Ida er Norges første klarspråkdoktor. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, tekstvitenskap og retorikk.

Del innlegget: