Hvordan vet jeg om jeg gjør de riktige tingene?

I møte med ledere opplever vi at de aller fleste, om ikke alle, har en følelse av at tiden ikke strekker til. Vi er sjeldent a jour med alle arbeidsoppgaver som hører til stillingen vår. Ledere jobber som regel mye, både med praktiske oppgaver, møter og tankevirksomhet rundt hva som er smart å gjøre, hva man skal prioritere etc. Typiske lederoppgaver som man sjeldent får nok tid til er oppfølging av de ansatte, håndtere konflikter, ha en tydelig kommunikasjonsplan, følge opp arbeidet med verdiene, sikre strategien, gi ansatte mer tid og oppmerksomhet. Listen varierer veldig og hos enkelte er den veldig lang. Følelsen av at man ikke strekker til, eller følelsen av at man ikke klarer å prioritere godt nok – er ikke god. Denne følelsen kan ha stor negativ effekt i organisasjonen, hvis belastningen blir for stor hos enkelte.

Det er veldig mye vi som ledere både kan og burde gjøre, men det er noen enkle prinsipper innenfor lederskap som vi mener må prioriteres før alt annet.

De neste ukene vil vi ta for oss ulike tema gjennom denne bloggen – som er temaene i vårt lederprogram. Flytprogrammet er et praktisk lederprogram hvor ledere fra ulike type virksomheter møtes og deler erfaringer og får praktisk påfyll for å bedre lederhverdagen sin.

Vi vil ta for oss følgende tema:

  1. Retning
  2. Struktur
  3. Kultur
  4. Ledelse
  5. Mangfold
  6. Gjennomføring

Denne første bloggen handler om retning. Hvor skal vi? Hva er ambisjonene til organisasjonen? Om du sitter som øverste leder eller er leder for en avdeling eller et team – må du være trygg på hvor dere er på vei. Dette høres banalt ut, men mange antar hva retningen er, men er ikke helt sikre.

Har organisasjonen din en visjon? Er du trygg på hva den betyr i praksis? Majoriteten av organisasjoner har en visjon, men variasjonen ligger ofte i hvor tydelig den visjonen er for de ansatte. Noen vet at de har den et sted, men husker den ikke helt. Andre organisasjoner har ikke en visjon (eller har ikke kommet så langt ennå)

Så kan man lure på hvorfor man trenger en visjon, hvis selskapet går bra, man har nok å gjøre, tiden er knapp, de ansatte er fornøyde – da er vel alt som det skal.

Visjoner blir ofte omtalt som «lederstjerne», «fyrlykt» eller «ønsket fremtidsbildet». Hva man kaller det er mindre viktig, men poenget er at en visjon skal være retningsgivende. Den skal gi energi og legger føringer for hva du skal gjøre og hva som skal prioriteres. Som leder må vi kjenne til visjonen og forstå betydningen av den for meg som leder og for de ansatte.

Vi har en kunde som opplevde en hverdag hvor arbeidspresset var så stort at hun mistet oversiktsbildet. Hun gjorde så godt hun kunne, og prioriterte hardt. Visjonen var der, men den hadde ikke noe betydning for henne eller det arbeidet avdelingen hennes utførte – den var for høytliggende og lite retningsgivende.

Konsekvensen ble rett og slett at hver gang hun måtte ta en beslutning, så var det opp til henne som leder å ta det valget. Og den belastningen var stor, da ikke alle var enige i disse valgene. Det ble omkamper, politikk og en del konflikter rundt beslutningene – som slet henne ut, og de ansatte ble misfornøyde.

Hun inviterte med seg ledergruppen til å skape en visjon for avdelingen som kunne gi mer retning, og sikre organisasjonens overordnede visjon. Den forankringen som ble skapt i ledergruppen gjorde at alt som ble prioritert fremover skulle støtte veien til visjonen – alt annet ble prioritert bort. Det høres enkelt ut, men det gjør ofte vondt å finne ut at noe av det man driver med ikke tar en dit en skal – og dermed ikke skal prioriteres.

Når vi som ledere vet retningen, visjonen er tydelig og vi kjenner betydningen, da blir det enklere å være leder. Det blir enklere å ta beslutninger og stå for de valgene som blir tatt.

Eksempler på visjoner som kan inspirere deg:

NAV: «Vi gir mennesker muligheter»

Equinor: «Vi former energifremtiden»

Bravida: «Vi skal bli Nordens ledende forretningspartner for effektive tekniske løsninger innen prosjekt og service. Vår heldekkende kunnskap skal gi kundene økt konkurranseevne»

Flyt Ledelse: «Vi finner flyten i folk»

Noen visjoner er lange og noen visjoner er korte, uansett så skal den gi retning og den skal gi føringer for valg i hverdagen.

Rita Furan

Rita har jobbet med lederutvikling og endringsprosesser i mange ulike typer organisasjoner i over 16 år.

Del innlegget:

Påmelding til flytprogrammet

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!