“Er det hensiktsmessig?”

Flytprogrammet har gitt Linda Rosenvinge Olsen større selvtillit i rollen som salgssjef, bedre forståelse for hva det vil si å være leder og flere nyttige verktøy som hun har tatt med seg inn i arbeidshverdagen. Og det var særlig ett spørsmål som gjorde inntrykk på den ferske lederen.

Etter mange år som selger, inntok Linda Rosenvinge Olsen i 2019 rollen som salgssjef for Audi hos Møller Bil Tønsberg – en av Vestfolds største bilforhandlere. Hun hadde med seg et hav av erfaring og stor kompetanse inn i stillingen, men var likevel bevisst på at hun hadde mye å jobbe med for å vokse inn i rollen som leder.

– Jeg hadde ikke hatt lederansvar eller personalansvar tidligere, og så derfor et behov for å kartlegge og utvikle hva det betyr å være leder. Derfor var det viktig for meg å bygge grunnleggende kunnskap om ledelse så raskt som mulig, forteller Olsen.

Selv om Møller Bil har et internt lederprogram, ønsket den nyansatte salgssjefen seg også eksternt påfyll, med større fokus på relasjonsledelse og mindre fokus på bil. Det fant hun i Flytprogrammet, Flyt Ledelses lederutviklingskurs, som hun raskt bestemte seg for å delta på etter en anbefaling fra sin daglige leder.

– En av grunnene til at jeg meldte meg på var muligheten til å møte og snakke med andre bedriftsledere fra Vestfold, og få noen innblikk fra deres bransjer. Som leder får man ofte like utfordringer, men på ulike måter, på tvers av bransjer. Det er flott å ha en arena der du kan sparre litt med andre i samme posisjon som deg, og det var veldig verdifullt for meg å få et innblikk i hvordan de andre hadde det, forklarer hun.

En indre reise

– En annen ting som var veldig tiltalende for meg med Flytprogrammet var at det ikke bare er ett kurs, én dag eller én samling. Med flere kursdager og samlinger spredt utover året får du en større kontinuitet, og du har muligheten til å utøve det du lærer i praksis mellom samlingene, fortsetter Olsen.

Som fersk leder satt hun stor pris på muligheten til å snakke om ulike temaer og aspekter på én samling, gå tilbake til Møller Bil og prøve det i praksis, for deretter å dele erfaringer rundt hva som fungerte og ikke på neste samling.

– Jeg følte at rollen vokste på meg underveis i kursløpet, i takt med oppgavene, utfordringene og erfaringene jeg fikk på veien. Det ble en del av en prosess, en indre reise, kontra å bare være et kurs.

Med seg på denne reisen fikk Olsen også flere gode verktøy for å bli bedre kjent med seg selv som leder. Blant disse var en 360-vurdering av henne, utført av kollegaene hun jobber med hver dag.

– 360-vurderingen gir deg svar på spørsmål du ellers ikke ville fått svar på. Det gjør at du blir mye mer bevisst på deg selv, hvordan du blir oppfattet og hvordan din ledelse påvirker menneskene rundt deg. Du forstår at du nok har større påvirkning og innflytelse enn du kanskje selv tror, og det blir litt tydeligere hvilken vei du skal gå som leder, sier hun.

– Kjempeviktig spørsmål

Flytprogrammet legger opp til mye arbeid på egen hånd og i grupper. Foredrag følges opp med gruppearbeid og diskusjoner, og deltakerne får oppgaver de skal arbeide med mellom hver modul. De som får mest ut av kurset er nettopp personer som Olsen, som legger ned tid og innsats på å jobbe med kunnskapen de tilegner seg og spørsmålene som stilles.

– Jon og Rita er veldig gode til å stille åpne spørsmål av høy kvalitet. De får virkelig til å tenke grundig gjennom ting, enten du jobber alene eller diskuterer dem i grupper. De stiller spørsmål som er direkte overførbare til din jobb, og som får deg til å tenke på hvordan du oppfattes, hvordan du jobber og hvordan du løser ting.

Et spørsmål som gikk igjen ofte, og som har fått en særskilt viktig betydning for Olsen, er det tilsynelatende enkle spørsmålet: 

“Er det hensiktsmessig?”

– Det er en setning jeg bet meg merke i med én gang, og som jeg adopterte. “Er det hensiktsmessig å gjøre dette på denne måten?” Det er blitt et kjempeviktig spørsmål for meg, som jeg fremdeles bruker veldig ofte i jobben min, sier hun.

– Å være leder er en relasjon

Etter å ha gjennomført Flytprogrammet opplever Olsen at hun har fått større forståelse for hva det vil si å være leder.

– Jeg kom inn med en viss oppfatning av hva ledelse er, men all informasjonen og innsikten jeg har fått underveis, og de gode diskusjonene vi har hatt, har helt klart gitt meg en bedre forståelse for faget, utdyper hun.

– Ledelse handler om å få andre til å gjøre det de ellers ikke ville ha gjort, og for å få til det må en hel rekke prosesser aktiveres. Da er det veldig nyttig å ha med seg den kunnskapen jeg har fått gjennom dette kurset, og samtidig ha fått muligheten til å utøve det jeg lærte underveis, teste ut teorier og motta god feedback på hvordan jeg reflekterer og løser caser.

Kurset har også sementert hennes oppfatning om at tillitsbasert og relasjonsbyggende ledelse er den rette veien å gå for henne.

– I en bedrift er det veldig lett at alt blir prestasjonsorientert, og at alt dreier seg om økonomi. Men for å prestere er man nødt til å ha tillit til hverandre, og stole på at de ansatte gjør så godt de kan etter sine forutsetninger. Min jobb er å tilrettelegge for at de skal kunne prestere så godt som mulig, og da må jeg bygge relasjoner, sier Olsen.

– Det å være sjef er en stilling, men å være leder er en relasjon. Det innebærer at du må involvere deg og inkludere dem rundt deg, avslutter hun.

Ida Seljeseth

Ida er Norges første klarspråkdoktor. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, tekstvitenskap og retorikk.

Del innlegget:

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!