Tester

Vi er sertifisert til å gjennomføre en rekke ulike tester som kan brukes til ulike formål – både til egenutvikling og utvikling på gruppenivå. En del av disse bruker vi aktivt i kurs, prosesser og programmer. Alle, med unntak av Diversity Icebraker, kan også kjøpes enkeltvis.

Personlighets- og preferansetester

Både personlighets- og preferansetestene gir innsikt basert på spørreskjema som fylles ut av kandidaten selv. Vi bruker dem i hovedsak som et verktøy for selvutvikling og teamutvikling.

 • Hogan
  Hogan Assessment System er DNV-sertifisert, og er kjent for å være et av verdens beste
  personlighetstestbatterier for bedriftsmarkedet. Hogan-testene kan for eksempel brukes til
  rekruttering, teamutvikling, egenutvikling, karriereveiledning og kompetansebygging.
 • Diversity Icebraker(DI)
 • Diversity Icebraker er en norskutviklet preferansetest som egner seg godt i større grupper,
  som for eksempel en avdeling eller på et helt kontor. Vi bruker den ofte når vi jobber med
  kultur på arbeidsplassen, som en vei inn i å snakke om mangfold og forskjeller. Testen er
  kostnadseffektiv, kan tas «on site» i store grupper og skaper ofte mye liv og røre.
 • Team Management Profile (TMP)
  TMP er en preferansetest som ser personlige preferanser og arbeidsmåter i sammenheng med
  ulike prosessfaser. Vi bruker hovedsakelig TMP som et verktøy for økt selvinnsikt i
  Flytprogrammet, og som et verktøy for bedre samhandling og økt effektivitet i ledergruppeutvikling.

360°-kartlegging

En 360°-kartlegging innebærer at det samles inn informasjon fra en rekke ulike informanter.
Disse kan for eksempel være underordnede, sideordnede og overordnede. Kartleggingen er et
godt verktøy for ledere som ønsker å bli mer bevisst effekten av seg selv og sitt lederskap.

Effect

Effect er et forskningsbasert spørreskjema utviklet for å måle kvaliteten på ledergruppens fungering (Bang og Middelfart). Skjemaet sendes til alle ledergruppens medlemmer. Vi anbefaler å gjennomføre én Effect-måling i forkant av ledergruppeutvikling for å sikre presisjonen i arbeidet, og en etter et års tid for å se utviklingen over tid.

Er du interessert i Tester?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.

Påmelding til flytprogrammet

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!