Lederutvikling

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Det handler om å spille folka dine gode inn mot det felles målet dere har. Hva er det som skal for å være en god leder i dag?

Lederrollen er i endring. Mellommenneskelige relasjoner er den nye kapitalen. Hvordan kan du lede folka dine for å sikre best mulig resultater?

Vi har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på bevisstgjøring, innsikt og inspirasjon. 

Ulike ledere har ulike behov.

  • Noen trenger å inspirasjon og erfaringsdeling med andre i liknende situasjoner. For dere har vi utviklet Flytprogrammet.
  • Andre trenger å jobbe med lederskapet sitt internt i ledergruppa si. For dere utvikler vi skreddersydd ledergruppeutvikling.
  • Atter andre har behov for å diskutere konkrete problemstillinger en-til-en. For dere tilbyr vi veiledning og coaching, både kombinert med andre tjenester og som enkeltstående tjeneste.

Flytprogrammet

Har du lyst til å bli en bedre leder? Ønsker du deg økt gjennomføringskraft? Flyt-programmet er lederutviklingsprogrammet vårt. I løpet av programmet jobber du både med organisasjonsutvikling og med å utvikle deg selv som leder.

Strategisk selvinnsikt

Strategisk Selvinnsikt er et lederprogram med fokus på effekt av lederskap. Programmet tar utgangspunkt i dine styrker, preferanser og tilbakemeldinger fra dine omgivelser

TBG:Leder

TBG: leder er et lederprogram for Tønsbergbedrifter som ønsker å sikre bærekraftig vekst, gjennom bevisste strategiske valg om retning, struktur, kultur og ledelse. En leder som har gjennomført TBG:leder øker sin gjennomføringskraft og skaper bedre flyt i virksomheten.

1-1 oppfølging

Hvordan trives du i lederrollen? Har du folka dine med deg? Slår du deg til ro med beslutningene du har tatt? Flyt har sertifiserte coacher og lang erfaring med problemstillinger mange ledere møter i sin lederhverdag.

Ledergruppeutvikling

Vår erfaring er at det ofte er små justeringer som skal til for å gjøre en ledergruppe mer velfungerende.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.