Programmer

Hva er et program?

Programmene våre er for deg som vil jobbe mer i dybden. De går over tid, og gir deg muligheten til å jobbe med egen kompetanse og utvikling, og samtidig implementere det du lærer direkte i egen virksomhet. Når du har gjennomført et av våre programmer, stiller du sterkere i framtidige utfordringer.

Flytprogrammet

Har du lyst til å bli en bedre leder? Ønsker du deg økt gjennomføringskraft? Flyt-programmet er lederutviklingsprogrammet vårt. I løpet av programmet jobber du både med organisasjonsutvikling og med å utvikle deg selv som leder.

Strategiprogrammet

Strategien er den viktigste bærebjelken i enhver virksomhet. Det er den som bestemmer hvor du skal og hvordan du skal komme deg dit. Den er virksomhetens kart og kompass. Gjennom Strategiprogrammet får du det faglige påfyllet som skal til for å ta eierskap til eget strategiarbeid.

TBG:Leder

TBG: leder er et lederprogram for Tønsbergbedrifter som ønsker å sikre bærekraftig vekst, gjennom bevisste strategiske valg om retning, struktur, kultur og ledelse. En leder som har gjennomført TBG:leder øker sin gjennomføringskraft og skaper bedre flyt i virksomheten.

TBG:Skolen

Tønsbergskolen gir butikkansatte en bredere forståelse for salgsfaget. Målet er at den enkelte butikkmedarbeider kan ta et større ansvar i sin rolle, og dermed få en mer spennende arbeidshverdag.

Klarspråkkurs

Hva kjennetegner de mest effektive klarspråkprosjektene? Hvordan skaper man varig endring i måten folk kommuniserer på? Hva bør man tenke på når man planlegger dem? Hvordan kan du måle effekten av arbeidet? Og hva man huske på når man leder dem? Klarspråkledelse er et kurs for for dem som har ansvaret for klarspråkarbeidet på sin arbeidsplass.

Er du nysgjerrig på våre program?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.