Foredrag

Trenger dere litt variasjon på fagdagen? Litt inspirasjon etter ferien? Et oppspill til en viktig, intern workshop? Vi kommer til deg og holder foredrag.

Alle våre foredrag er skreddersydd basert på kundens behov og ønsker. Dette er noen av våre favoritter:

Hva er det med generasjon Z?

Hva kjennetegner de ulike generasjonene i arbeidslivet? Hva engasjerer dem? Hva trenger de? Hva består gapet mellom 60-tallistene og 90-tallistene av? Dette foredraget handler om hvordan man bør lede flere generasjoner generelt, og hvordan man bør lede den yngste arbeidsgruppen spesielt. Foredraget handler om hva som skjer mellom oss mennesker, og hva vi må være klar over for å få det til å fungere sammen.

Effektive team

Hva er det som kjennetegner et effektivt team? Amy Edmundson sier det er teamets psykologiske trygghet. Patrick Lencioni hevder det er tillit som er bærebjelken, fordi tillit sikrer at vi tør å gå i konflikt. Henning Bang snakker om de relasjonelle tilstandene som gjør at vi orker å ta en for laget. Dette foredraget handler om den menneskelige faktoren bak effektive team.

Boring is bad – et foredrag om møter og møteledelse

Det er ingenting som er så dyrt som et dårlig møte. Det er ikke bare bortkastet lønn til stakkarene som kjeder seg, det er også oppskriften på dårlige beslutninger med lav gjennomføringskraft. Men hva er det som skal til? Hva sier forskningen om de gode møtene? Dette foredraget handler om hva som er beste praksis for møter og møteledelse.

Strategi og mening

Strategi er den viktigste bærebjelken i enhver virksomhet. Det er den som bestemmer hvor du
skal og hvordan du skal komme dit. Den er virksomhetens kart og kompass. Dette foredraget
tar opp hvordan strategi gir stabilitet, forutsigbarhet og mening til oppdraget som skal utføres.

Engasjement og bunnlinje

Engasjement er den faktoren som skaper aller best fundament for gode resultater. Dette
foredraget forteller deg hvordan høyt engasjement ser ut og hva som skal til for å skape
engasjement i praksis.

Meningsmangfold som konkurransefortrinn

Dette foredraget ufarliggjør ulikhetene våre og forsterker viktigheten av å bruke hele
meningsmangfoldet i en kultur for å ta best mulig beslutninger. Foredraget kan inkludere bruken av preferansetesten Diversity Icebreaker som er en bevisstgjørende og inspirerende
prosess hvor du lærer om deg selv, de andre, og hva andre tenker om deg.

Innovasjon – vekst gjennom menneskene

Hva er egentlig en innovasjonskultur? Og hvordan skaper du den? Dette foredraget handler
om hvordan du skaper en kultur for utforskning og nytenking, og hvordan du kan bruke den
til å skaffe deg konkurransefortrinn. spesielt. Foredraget handler om hva som skjer mellom oss mennesker, og hva vi må være klar over for å få det til å fungere sammen.

Flytsonen

Hva er det som gjør at vi trives på jobb? Det er selvfølgelig mye som er personavhengig. Men det er også noe som er universelt. Det handler om å få rom til å kjenne på indre motivasjon. Om det å få være hele, unike mennesker. Om å finne flyten fordi jobben er spennende nok og krevende nok, men også fullt mulig å mestre. Folk som finner flyten, blir lengre i samme stilling, blir sjeldnere syke og produserer mer. Dette foredraget handler om å finne flyten, i deg selv og i folka rundt deg.

Retorikk og hersketeknikker

Retorikk er kunsten å overbevise. På den hensiktsmessige siden av retorikken finner vi de
virkelig gode diskusjonene – de som gjør oss klokere og sikrer at vi tar gode beslutninger. På
den mørkere siden av retorikken finner vi hersketeknikker, manipulasjon og folk som føler
seg overkjørt. Hva er egentlig forskjellen?

Klart språk, makt og myndighet

Det er ikke lett å kommunisere enkelt. Til gjengjeld er det både viktig, effektivt og lovpålagt.
I dette foredraget får du innsikt i

  • hva klarspråk er
  • hvorfor klarspråk er lettere sagt enn gjort, og
  • hva som er det aller viktigste for å få til klart språk

Introvert på jobb

Jeg er introvert. Det er ikke kollegene mine. Noen ganger må jeg la dem kakle en stund før vi
begynner å jobbe på ordentlig. De trenger det. Det gjør dem glade og rolige. Noen ganger må de minne meg på at jeg må si høyt det jeg tenker. Det er lettere å samarbeide og bli hørt når jeg deler. Det gjør meg til en del av fellesskapet. Dette foredraget handler om å lage plass til hverandre på jobb.

Er du interessert i Foredrag?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.