Vår ulikhet er vår styrke

«Vår ulikhet er vår styrke! Flyt har gitt oss større gjennomføringskraft individuelt, men ikke minst som en samlet enhet. Vi står bedre rustet til å levere gode resultater, og merker en bedre måloppnåelse. «
Trine Melheim Næss

Journalist (TV2 sporten)

1. Hva var utfordringen?

Det var mye usikkerhet i teamet, knyttet til ytre og indre forventninger. Vi var et nytt team på arbeidsplassen som var satt sammen ut fra komplementær kompetanse og personlige egenskaper. I starten var samarbeidet preget av usikkerhet og prøving og feiling for å bli kjent. Etterhvert vokste det frem konflikter, både internt i teamet, men også i møte med andre i organisasjonen. Forankringen av hva teamet skulle levere var ikke på plass. Hva var målene? Hvem var vi som team, hvilken kompetanse hadde vi og hvordan skulle vi samarbeide? Vi ga alle ulike svar og vi ble utrygge på hverandre, fremfor å støtte hverandre og jobbe mot et felles mål.

2. Hva har fungert?

Gjennom anonym kartlegging har alle i teamet svart på ulike spørsmål om samhandling, sett fra sitt eget ståsted. I etterkant av kartleggingen har vi snakket åpent om spørsmålene vi svarte på. Det har gitt en felles forståelse av hvordan vi opplever samarbeidet og premissene for å kunne jobbe godt sammen.
Vi har satt ord på hvordan vi har opplevd den første tiden der teamet skulle formes; alle har uttrykket hva de synes har fungert og hva som utpeker seg som utfordringer som bør løses. Denne kommunikasjonen har vært viktig for å skape tillit hos hverandre om at alle i teamet har gode intensjoner.

3. Hva har det skapt/ gjort for deg/dere?

Vi merket en umiddelbar endring i teammedlemmenes tillitt til hverandre. Det kom etter at kartleggingen var gjennomført, og Flyt hadde forklart oss mer om selve verktøyet og hva resultatene viste – og hva de betød i praksis.

Nå går vi inn i diskusjoner og krevende arbeidssituasjoner med en annen trygghet; vi vil hverandre vel, og vi er klar over at vi løser oppgaver ulikt. For oss er dette nå en styrke – det som før var en trussel mot å skape gode resultater.

Vi føler oss som en felles enhet, bestående av dyktige enkeltindivider. Nå jobber vi mot et felles mål, fremfor å drive med intern, usunn konkurranse uten mål og mening.

Vi tør å være uenige og sette ord på hvorfor vi er det. Ved å utfordre hverandre direkte, slipper vi at vi snakker negativt om hverandre når ikke alle er til stede.

Oppsummert har leveransen fra Flyt gitt oss større gjennomføringskraft individuelt, men ikke minst som en samlet enhet. Vi står bedre rustet til å levere gode resultater, og merker en bedre måloppnåelse.
Ikke minst har verktøyene vi har fått gjennom Flyt, redusert konfliktnivået og usikkerheten internt i teamet, så vel som møte med andre i organisasjonen.

4. hva skulle du ønske du visste da du startet?

Kraften som ligger å være et komplementært team, men at ulikhetene gir store utfordringer som må adresseres og kommuniseres for å unngå konflikter.

Jeg skulle ønske vi hadde visst at det kan gi gode ringvirkninger for teamet og for hver og enkelt av teammedlemmene å stå sterke sammen i samtaler med ledelse eller andre i organisasjonen. Hver og enkelt ble for opptatt av seg selv og fremme egen person/sak for å bli sett i en krevende situasjon.

Rammeverket for å måle samhandlingen i teamet, som Flyt presenterte for oss, ga oss en a-ha-opplevelse. Vi fikk et kart å bruke for å finne frem i ulendt terreng, samtidig som vi fikk et felles «språk» å bruke for å sette ord på det vi alle opplevde som krevende.

Alle team skulle fått tilgang til dette rammeverket og tilhørende kunnskap fra Flyt, da ville mange konflikter vært unngått og felles resultater kommet raskere.

Takk for at vi fikk lov til å jobbe med dere!

Påmelding til flytprogrammet

Fyll ut skjema under for å melde deg på flytprogrammet:

"*" obligatorisk felt

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!