Å dingle med beina

«Det er den genuine interessen for deltakerne på kursene de holder som imponerer meg. Rita&Jon kaller det selv «å dingle med bena», innen mitt fagfelt heter det relasjonsbygging.»
Tore Astad

Avdelingsleder (NAV Midt-Telemark)

Jeg har deltatt på mange utviklingsprogram, kurs og konferanser gjennom min tid i arbeidslivet. Felles for dem, er at alle konsulentene holder et svært høyt faglig nivå. Det som blir formidlet er interessant, lærerikt, nyttig og konstruktivt for egenutvikling. På dette området skiller ikke Rita&Jon seg ut fra de andre, selv om jeg mistenker Jon for å ha flere lag med kunnskap, kilder, alternative fremstillingsmåter og eksempler bak hver eneste «slide». Det er imponerende, og krever mye arbeid, men er likevel ikke årsaken til at jeg rangerer de foran alle de andre.

Det er den genuine interessen for deltakerne på kursene de holder som imponerer meg. Rita&Jon kaller det selv «å dingle med bena», innen mitt fagfelt heter det «relasjonsbygging». Jeg mener det betyr omtrent det samme, de investerer tid med alle deltakerne, ikke fordi de må, men fordi de vil.
De ønsker det, fordi de er sånne folk. Sånne folk som bryr seg om folk.
Og jeg vet de bryr seg, fordi de vil at vi skal bli bedre, klokere og dyktigere i vår jobb. Rita&Jon ønsker at vi skal lykkes i vårt retningsbestemte flytende lederskap.
De vil at vi skal «være på plass» i hodet og kroppen for å kunne nyttiggjøre oss av den brede kunnskapen de to innehar. Det krever mye innsats å jobbe slik, og jeg tror ikke det blir mindre slitsomt av at de konstant evaluerer hverandre, for å finne bredere løsninger på de utfordringene de presenterer. Rita&Jon søker etter en FLYT, de kanskje aldri er helt fornøyd med, men som fremstår som sildrende bekker for alle oss andre.

Tore har deltatt på ledergruppeutvikling i 2018, Flytprogrammet 2019 og kulturseminar med hele kontoret sitt i 2020

FLYTPROGRAMMET 2024

Nå åpent for påmelding!

Hva gjør du for å få mest mulig ut av folka dine? Hva er viktig for deg? Er du bevisst på effekten av deg som leder?

Finn ut om Flytprogrammet er noe for deg!