Strategisk selvinnsikt

Et lederprogram med fokus på effekt av lederskap

Programmet tar utgangspunkt i dine styrker, preferanser og tilbakemeldinger fra dine omgivelser. Refleksjon rundt dette skal gi nødvendig innsikt for å forstå hvordan din lederstil kan blir oppfattet av andre og iverksette tiltak for egenutvikling.

Over fem intense dager, jobber vi derfor prosessuelt med å identifisere effekten av lederskap og lederes utfordringer. Uavhengig av om det er en ledergruppe eller et annet type team som deltar, vil de stå sterkere sammen i kjølvannet av et krevende, inspirerende og morsomt kurs!

Praktisk informasjon

Dette får du:

  • Bedre innblikk i dine styrker og svakheter
  • Økt selvtillit på din evne til å lede andre
  • Metode for kontinuerlig personlig utvikling
  • Grunnprinsippene i en coachende lederstil slik at du i større grad kan coache andre
  • Selvinnsikt og personlig utviklingsplan (360-evaluering og preferansetest)
  • Individuell rådgivning og coaching fra våre prosessveiledere

Hvem passer det for?

  • Ledergrupper/team
  • Avdelingsteam o.l.
  • Prosjektteam o.l.

Er du interessert i Strategisk selvinnsikt?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.