Bedriftsinterne kurs og prosesser

Kultur spiser strategi til frokost. En hensiktsmessig kultur er et sterkt strategisk verktøy. En uhensiktsmessig kultur kan spenne bein på hele organisasjonen.

Vi jobber med kultur i mange ulike format, og har fasilitert kulturarbeid for virksomheter fra
12 til 140 ansatte. Noen ønsker seg en halv dag. Andre ønsker seg 2 til 3 dager i året for å
sikre kontinuitet. Formålet er å etablere noen felles forståelser og et felles språk, som igjen
kan brukes til å jobbe med arbeidsmiljø og samspill.

Typiske kurs og prosesser kan være:

  • Effektiv dialog
  • Diversity Icebraker
  • Effektive team
  • Generasjoner 
  • Verdiprosesser
  • Visjonsprosesser
  • Konflikt
  • Talent & overslag

Er du interessert i Bedriftsinterne kurs og prosesser?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.