Åpne kurs

Har du behov for litt påfyll? Vi holder kurs om alt fra møteledelse til kunsten å overbevise. 

Vi tror at små grep kan skape store resultater. Derfor er kursene våre utviklet med tanke på at du skal få til de små endringene som gir deg litt ekstra kraft og flyt. 

Målet er at du skal bli mer bevisst hva du gjør i dag, og hva som er effekten. I tillegg skal du få innsikt. Hva er alternativene? Hva sier forkningen? Til slutt skal du få inspirasjon til å faktisk ta grep. 

Møteledelse

Tenk om alle møtene du var i, ga mening! I dette kurset lærer du hva som kjennetegner de gode møtene, og hva du som møteleder kan gjøre for å skape dem.

Er du interessert i Åpne kurs?

Flyt har lang erfaring med å utvikle robuste og effektive ledere og lederteam. Vi tror på optimisme, læring og mestring.